Topbestuurders staan bekend om hun indrukwekkend curriculum vitae. Toch is niet de werkervaring maar de persoonlijkheid van topbestuurders het belangrijkste in het selectieproces.


Dit blijkt uit onderzoek van The Executive Network naar persoonlijkheid en gedrag, uitgevoerd onder 220 topbestuurders, commissarissen en HR-directeuren van grote bedrijven en instellingen (waarvan 61% beursgenoteerd).

Sterker nog, als de persoonlijkheid niet past bij de organisatie moeten topbestuurders daar helemaal niet werken volgens de meerderheid (85%). Topbestuurders maken zich hier echter weinig zorgen over; 93 procent is ervan overtuigd dat zijn of haar persoonlijkheid past bij de organisatie. HR-directeuren zijn daar minder zeker van. Van hen is 39 procent neutraal of oneens over de match tussen topbestuurders en de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Topbestuurder heeft voorbeeldfunctie
HR-directeuren zijn kritisch over de wijze waarop topbestuurders hun voorbeeldfunctie invullen. Volgens een kwart (23%) van de HR-directeuren houden topbestuurders er een eigen visie op na. Dit is opvallend, want topbestuurders vervullen een belangrijke positie binnen organisaties. Zij zijn het 'uithangbord' en daarmee het gezicht van de organisatie.

Toch willen zij niet te prominent op de voorgrond treden, blijkt uit het onderzoek. Voor driekwart van de bestuurders (75%) is het gezicht van de organisatie belangrijker dan het individu wanneer hij of zij naar buiten treedt. Sterker nog, bestuurders hebben naar eigen zeggen niet de meeste invloed op het imago van de organisatie.

Volgens twee derde van de topbestuurders en HR-directeuren (70%) zijn medewerkers het meest bepalend in het beeld dat stakeholders hebben van een organisatie. Opvallend is dat commissarissen hier een andere kijk op hebben. 69 procent van hen vindt dat topbestuurders ervoor zorgen hoe er door anderen over de eigen organisatie wordt gedacht en gesproken. Bestuurders lijken hier in ieder geval op voorbereid; een ruime meerderheid (83%) geeft aan zich bewust te zijn van zijn of haar voorbeeldfunctie.  

Persoonlijkheid belangrijk in selectieproces
Het gedrag van topbestuurders heeft effect op de organisatie en medewerkers, blijkt uit het onderzoek. Een merendeel (76%) vindt zelfs dat het gedrag en de persoonlijkheid van topbestuurders bepalend zijn voor het succes van de organisatie. Persoonlijkheid zou om die reden een grotere rol moeten spelen in het selectieproces dan het cv, geeft driekwart van de topbestuurders aan (71%).

"Dit onderstreept het belang van geschiktheid boven beschikbaarheid in het selectieproces", vertelt Jan Rapmund, partner van The Executive Network. "Wij zien dat veel bedrijven het aantrekken van een bestuurder uit een andere sector nog spannend vinden. De verwachting is dat dit de komende jaren sterk zal toenemen om de noodzakelijke veranderingen bij bedrijven te kunnen realiseren", aldus Rapmund. Overeenkomstige kernwaarden zijn een belangrijke graadmeter om te bepalen of een individu past bij een organisatie. Een grote meerderheid van de topbestuurders (94%) geeft aan dezelfde kernwaarden na te streven als de organisatie waar hij of zij voor werkt.

Bron: The Executive Network