Van 300 fte's in 2003 naar 200 fte in 2006. Dat is de doelstelling van BT's Global credit manager Paul Schemkes en zijn credit managementteam, maar wel met een significante toename van de omzet en verschillende acquisities. 'Tijdens een overname moet je niet bang zijn om mensen te verliezen.'

Als Global Credit Manager bij British Telecom, oftewel BT, is Paul Schemkes verantwoordelijk voor het credit management binnen de organisatie. Klanten in België, Frankrijk en Nederland worden vanuit het tweehonderd man grote Shared Service Center gefactureerd, maar de facturen worden echter vanuit de Spaanse hoofdstad Madrid geprint en verstuurd.

'Dat blijkt goedkoper dan wanneer we de facturen vanuit Nederland versturen. Daarvoor moet je uiteraard Service Level Agreements (SLA's) afsluiten, maar in verhouding tot de kosten is het zeker rendabel.'

Ook in Oost-Europa heeft het Britse telecombedrijf een Service Center ingericht. 'Goed gekwalificeerde mensen werken daar tegen een lager salaris dan in Nederland. Bovendien krijgen we ook nog een subsidie vanuit de EU om dergelijke werkgelegenheidsprojecten daar in stand te houden, dus waarom zouden we het niet doen?', vraagt hij.

Voor de gehele organisatie is een uitgebreide talentpool, oftewel Center of Excellence, opgezet om - ongeacht nationaliteit - de best gekwalificeerde op de juiste afdeling te plaatsen. ‘Ook voor de afdeling credit management.’ De reden waarom Schemkes aan het roer staat van de afdeling credit management berust volgens hem op louter toeval. ‘Het had net zo goed een Duitser of een Spanjaard kunnen zijn die deze afdeling in Nederland leidt.’

Telfort
British Telecom is ontstaan ten tijde van de privatiseringsslag binnen de Europese Unie. 'Net als de PTT in Nederland was BT het Britse staatstelecombedrijf dat moest worden geprivatiseerd.

BT koos ervoor om het bedrijf te splitsen in een post- en telecomafdeling. In Nederland ging BT de samenwerking aan met de Nederlandse Spoorwegen vanwege het grote landelijke netwerk. Dat resulteerde in de joint venture Telfort. Dit bedrijf kende een hoge schuldenlast en om deze op te schonen werd het bedrijf uiteindelijk afgestoten, net zoals het Spaanse Telefonica en O2 destijds ook ieder een aparte weg in sloegen. De mobiele tak van Telfort werd verkocht aan KPN en BT Nederland ging zich richten op global services.'

Tegenwoordig telt het bedrijf 120.000 medewerkers wereldwijd en boekt een jaaromzet van £19 miljard (2005). Het insourcen van it-afdelingen van grote bedrijven is de main business.

Het telecombedrijf is de afgelopen jaren regelmatig betrokken geweest bij verschillende acquisities over de hele wereld. ‘De organisatie richt zich niet specifiek op landen. We werken volgens een matrixorganisatiestructuur. Het bedrijf wordt zoveel mogelijk gestuurd vanuit het hoofdkantoor in Engeland, op businessunit niveau. Dat houdt in dat de lokale CFO bij BT misschien minder macht heeft dan bij andere bedrijven.’ Schemkes doelt hiermee op de recente acquisities van Radianz en Syntegra, waarbij hij een belangrijke rol heeft gespeeld.

‘Als er een acquisitie plaatsvindt, moet als eerste de structuur van het bedrijf worden aangepakt en de bedrijfscultuur gelijk met die van BT worden gesteld. De eerste stap is het binnen de deur halen van het credit management en facturering om deze meteen in de BT-matrix te gieten en al dan niet om te zetten op Oracle-software. Wanneer dit bij alle ondernemingen over een soortgelijke manier gebeurt, worden alle afdelingen op een geleidelijke wijze binnengehaald.’

Toegevoegde waarde
Een ander voorbeeld is de overname van Italië’s twee-na-grootste telecomaanbieder, Albacom. ‘Vanwege de grote omvang van deze onderneming valt dit bedrijf onder de directe verantwoordelijkheid van de global credit manager, in plaats van de credit manager die verantwoordelijk is voor Italië.’

Een verandering die Schemkes meteen na de overname heeft doorgevoerd, is de manier waarop de rapportages werden gemaakt. Na een paar maanden schaduw draaien om alle kinderziektes in de overzichten te ontdekken, werd de BT-manier van rapporteren volledig overgenomen.

Daarnaast werd een door hem opgesteld 25-stappenplan gebruikt om valkuilen op te sporen én onderhoud hij goed contact met de lokale HR-manager. ‘Binnen BT wordt met allerlei processen gewerkt en kun je er niet op vertrouwen je buurman te vragen om dingen te regelen. Tijdens een acquisitie moet je niet bang zijn om mensen te verliezen. Daar moet je wel op een pragmatische manier mee omgaan.’ Hiervoor kan Schemkes regelmatig terugvallen op zijn communicatieopleiding.

‘Duidelijk en open communiceren is erg belangrijk en daarnaast moet je een beetje sturing in de human resources krijgen.’ Hier zit ook zijn toegevoegde waarde. ‘Ik heb veel aan die opleiding gehad, omdat ik vaak als mediator op moet treden. Het helpt mij om de vertaalslag te maken tussen wat opgelegd wordt door het hoofdkantoor in het orthodoxe Engeland en wat in andere landen moet worden uitgevoerd.’

Le Mans
Trots is Schemkes vooral op een media en broadcastingproject, waar hij bij betrokken is geweest. ‘De 24-uurs van Le Mans is een sportevenement wat op televisie wordt uitgezonden. Qua techniek en transport van de beelden via de satelliet, ook een grote klus voor British Telecom. Maar op het gebied van credit management was daar van alles mis. Omdat het slechts een 24-uur durend evenement is, moet er snel gehandeld worden.

De beelden worden verkocht en meteen live uitgezonden. Tijd voor een credit check is er niet. Binnenkomende opdrachten werden geboekt op adressen Le Mans, omdat het evenement daar plaatsvond, maar na die 24 uur was iedereen daar weer vertrokken en zaten wij met een reusachtige schuld van £200 miljoen, terwijl er maar £15 miljoen binnenkwam.

Door een front te vormen met de bookingoffice hebben we afgelopen jaren zeer effectief credit management toegepast. Nu hebben we nog een schuld van slechts £26 miljoen tegen een revenu van £20 miljoen.’

Globaal gezien gaat het goed met het debiteurensaldo, al is er geen sprake van een absolute afname. ‘Gezien het grote aantal reorganisaties en verschuivingen van business units is het moeilijk een precieze vergelijking te maken, maar door alle acquisities en de autonome groei die BT doormaakt is het debiteurensaldo als geheel toegenomen tot £700 miljoen, maar is wel het DSO met 6,4 dagen afgenomen ten opzichte van de 46 dagen in 2003.’

Daarnaast wist de afdeling credit management onder leiding van Schemkes het percentage aan afschrijvingen tot beneden de één procent terug te dringen, waarmee de afdeling voor een positieve bijdrage heeft gezorgd aan de voorzieningen op de dubieuze debiteuren. ‘Door gecentraliseerd credit vetting en hard sturen op factoren van de cost of capital in bids en tenders zorgt de credit managementafdeling voor strakke richtlijnen omtrent de betalingstermijnen’, gaat de global credit manager verder.

‘In combinatie met een zeer strikte credit management policy is er sprake van een daling van zo’n 40 procent ten opzichte van mijn aanstelling in 2003. Overigens hebben wij sindsdien ook elk jaar ons budget met 10 procent weten te verminderen.

Onze doelstelling is nu om voor het einde van ons financiële jaar (31 maart 2007) het aantal FTE’s onder de 200 uit te komen, terwijl dit in 2003 nog rond de 300 lag. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat de omzet significant is toegenomen en dat BT verschillende acquisities heeft gedaan.’

In de toekomst zal er nog heel wat gaan veranderen in de telecomwereld, voorspelt Schemkes. ‘De telecombedrijven die het in een land traditioneel voor het zeggen hebben, gaan zich richten op het terugwinnen van hun eigen markt. Zo wordt het voor concurrenten nog moeilijker om een lokale markt te betreden. Een consolidatieslag in de kabel en telecom komt eraan. Over een aantal jaar zullen deze bedrijven alleen nog kunnen groeien door meer acquisities in plaats van organische groei.’

BT Nederland N.V.
BT Nederland N.V., het vroegere Telfort, is opgericht als een joint venture van British Telecom en Nederlandse Spoorwegen. Inmiddels maakt het onderdeel uit van BT Global Services en is gespecialiseerd in zakelijke dienstverlening en oplossingen op communicatiegebied, voor klanten in Nederland en wereldwijd. Het maakt deel uit van British Telecommunications (BT) dat op haar beurt een volledige dochter is van de BT Group. Andere onderdelen van BT zijn onder anderen BT Retail (BT’s aanbieder van telefonie in het Verenigd Koninkrijk en van een scala aan communicatieproducten en -diensten voor zakelijk of privégebruik), BT Openworld (de internet-provider van BT), BT Wholesale (netwerkdiensten en –oplossingen voor bedrijven in de communicatiesector) en BT Group (het hoofdkantoor). 

Naam  Paul Schemkes
Leeftijd 32 jaar
Functie Global Credit Manager 
Bedrijf BT
Opleiding Ging na het afronden van de hbo-opleiding Communicatie naar de universiteit om Bedrijfseconomie te studeren. Tijdens zijn loopbaan volgde hij diverse cursussen.
Loopbaan Schemkes ging na zijn studie aan de slag als trader op de beurs voor Mees Piersson. Na een aantal jaren hield hij dat voor gezien en ging werken voor Vesting Finance. Na diverse opdrachten te hebben voltooid, ging hij aan de slag met een project bij BT. Na enige tijd werd hem een dienstverband als credit manager aangeboden. Sinds mei 2003 bekleedt hij de functie van Global Credit manager. 
Hobby’s Gezin (net vader geworden), Nintendoën

Resultaten
- Werkprocessen gestandaardiseerd
- DSO van 46 (2003) naar 40 (2006)
- Duidelijke en open communicatie
- Sturing krijgen in human resources
- Gecentraliseerde credit vetting en hard sturen op factoren van de cost of capital in bids en tenders