Open de mogelijkheid voor vereenvoudigd IFRS

Een week geleden publiceerde de International Accounting Standards Board (IASB) een vereenvoudigde IFRS-standaard. Dankzij deze harmonisatie van de boekhoudregels kunnen niet-beursgenoteerde ondernemingen internationaal doeltreffender concurreren doordat ze transparanter zijn naar internationale leveranciers, afnemers en banken.

Marcel de Kimpe en Auke de Bos

Op dit moment stellen niet-beursgenoteerde ondernemingen hun jaarrekeningen op volgens de boekhoudregels van het land waar ze gevestigd zijn. Niet-beursgenoteerde ondernemingen en de gebruikers van hun jaarrekeningen opereren echter in een steeds internationaler krachtenveld.

Deze ondernemingen hebben (steeds vaker) buitenlandse afnemers en aandeelhouders (bijvoorbeeld in de vorm van private equity). Indien deze ondernemingen internationaal financieel willen communiceren, hebben ze alleen IFRS als alternatief voor de lokale verslaggeving. Maar ‘full IFRS’ ervaren veel ondernemingen echter als kostbaar, omdat er veel extra informatie in een jaarrekening dient te worden opgenomen en ook doordat sommige onderwerpen tot veel ingewikkelde rekensommen leiden.

Mede om kostenbesparingen te realiseren, heeft de IASB een vereenvoudigde IFRS-variant ontwikkeld voor niet-beursgenoteerde ondernemingen. Het vereenvoudigde IFRS is gebaseerd op de gewone IFRS-standaarden, maar met aanpassingen op het gebied van het aantal rekenregels en toelichtingen in de jaarrekening.

Deze ‘IFRS light’ komt daarnaast ook tegemoet aan kritiek die ‘full IFRS’ op dit moment ondervindt; de boekhoudregels van IFRS zouden de kredietcrisis versterkt hebben vanwege een te grote nadruk op de zogenaamde fair value accounting. De ‘IFRS light’-variant kent een minder grote nadruk op fair value accounting en ook mag er bijvoorbeeld weer gewoon afgeschreven worden op goodwill. ‘IFRS light’ wijkt overigens maar op een beperkt aantal onderwerpen af van onze huidige Nederlandse regels.

De IFRS-regels hebben geen kracht van wet. Dat gebeurt indien een land de IASB-regels invoert: vrijwillig of verplicht. In landen met een niet zo sterke nationale regelgeving, zoals in Afrika en Oost-Europa, is de verwachting dat de vereenvoudigde IFRS-variant integraal zal worden opgenomen in de nationale regelgeving. Sommige landen, zoals Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, zullen naar verwachting de regels in hun wetgeving opnemen als vrijwillig alternatief voor hun eigen lokale boekhoudregels.

Het is nog niet duidelijk wat de Nederlandse wetgever van plan is. Wij pleiten ervoor dat de Nederlandse wetgever IFRS light in de wet zal toestaan op vrijwillige basis. Dit zal per definitie alleen maar voordelen brengen. Die ondernemingen die op financieel gebied internationaal willen communiceren, kunnen er gebruik van maken. De ondernemingen die dat niet willen, kunnen de Nederlandse boekhoudregels blijven gebruiken.

Harmonisatie van verslaggevingsregels zal niet-beursgenoteerde bedrijven voordelen brengen omdat het de vermogensmarkt beter ontsluit voor buitenlandse banken, klanten en aandeelhouders — en dat kunnen we in deze tijden van crisis wel gebruiken. Wij verwachten dan ook dat de Nederlandse wetgever op korte termijn de grenzen zal openen voor dit financiële Esperanto.


Marcel de Kimpe en Auke de Bos zijn als partner verbonden aan het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young