De onzekerheden die per 31 december inherent zijn aan de zorgverzekeringsbranche kunnen volgens het NIVRA, de branchevereniging van accountants, een significante impact hebben op de jaarrekeningen van zorgverzekeraars.

De onzekerheden hangen samen met:

1. De aanloopproblemen van het in 2005 ingevoerde nieuwe declaratiesysteem op basis van Diagnose Behandel Combinaties.

2. Het ontbreken van betrouwbare inschattingen voor de verrekening van de over of onderfinanciering per ziekenhuis over de jaren 2005, 2006 en 2007.

3. Het ontbreken van betrouwbare landelijke parameters op basis waarvan de verevening en nacalculatie over 2006 en 2007 met het Zorgverzekeringsfonds kan worden bepaald.

Het NIVRA heeft een memorandum gemaakt waarin wordt ingegaan op deze onzekerheden. Daarnaast gaat de brancheorganisatie in op de noodzakelijke toelichting in de jaarrekeningen van zorgverzekeraars en de mogelijke gevolgen voor de strekking van de af te geven accountantsverklaring bij de jaarrekening. Tot slot worden voor enkele onzekerheden een mogelijke oplossing aangedragen.


Bron: Tijdschrift Financieel Management: Jaarverslag ism KPMG Audit