Aan het begin van het vierde kwartaal zijn de ondernemers in Nederland onverminderd positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van

Het vertrouwen van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven  is sinds het begin van 2014 onafgebroken positief. In nagenoeg alle sectoren zijn de ondernemers gunstig gestemd. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst. Daar steeg de indicator van 16,6 in het derde kwartaal naar 28,7. Maar ook in de groothandel en de horeca is de stemming bovengemiddeld positief. In de groothandel is het ondernemersvertrouwen 18,7 en in de horeca 9,0. De enige branche waar de stemming onder ondernemers negatief is, is de sector delfstoffenwinning: -32,6.

Gunstige vooruitzichten voor 2017

Ondernemend Nederland verwacht voor 2017 meer omzet, hogere investeringen en uitbreiding van de werkgelegenheid. Per saldo verwacht bijna 30 procent van de Nederlandse ondernemers volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2016. Ook de verwachtingen voor de buitenlandse omzet zijn gunstig.

Ook over de ontwikkeling in de bedrijfsvoering zijn ondernemers positief. Per saldo verwacht 11 procent van hen dat zij hun personeelsbestand in 2017 zullen vergroten. In de bouwsector zijn per saldo de meeste ondernemers die aan uitbreiding denken: 29 procent. In de groothandel en in de branche informatie en communicatie verwacht per saldo 17 procent van de ondernemers een toename van de werkgelegenheid.

In 2017 nemen de investeringsuitgaven volgens per saldo 8 procent van de ondernemers toe ten opzichte van 2016. In de sector verhuur van en handel in onroerend goed is de groep met positieve investeringsvoornemens het grootst met per saldo 18 procent. Ook in de bouw en de sector vervoer en opslag is het aantal ondernemers dat een toename van de investeringen verwacht per saldo groter dan gemiddeld.