Nederlandse bedrijven maken zich niet of nauwelijks zorgen over het verlies van hun beste medewerkers. Tweederde van de werkgevers heeft totaal geen zorgen en 27% is licht bezorgd dat hun top performers overstappen naar een ander bedrijf. Dit staat in schril contrast met de situatie bij de buren in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.


Dit zijn de uitkomsten van een onafhankelijk internationaal onderzoek van het gespecialiseerde werving- en selectiebureau Robert Half onder zo’n 1.900 HR en financiële managers in 18 landen.

In Duitsland is 69% in min of meerdere mate bezorgd over een mogelijk verlies en aan de overkant van het kanaal hebben de Britse Human Resoures managers nog meer kopzorgen: 73% is buitengewoon of enigszins bezorgd. In België is de situatie niet veel beter: 56% zegt dat ze er wel zorgen over hebben.

Aangezien de Nederlandse bedrijven niet vrezen voor mogelijk verlies van top performers, voelen ze zich niet genoodzaakt om hun beste werknemers veel additionele secundaire voorwaarden te bieden. 27% van de ondervraagden zegt zelfs openlijk dat ze niets gaan aanbieden de rest van het jaar. En als ze al extraatjes aanbieden dan is de top zes: vergoedingen voor opleidingen en trainingen (32%), 27% overweegt een extra bonus en 23% wil de pensioenvoorziening subsidiëren. Mentoring, een mobiel of laptop of een reisvergoeding worden door 21% overwogen. Dit is minder royaal dan de extra’s die worden geboden in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Stephan Renken, Director van Robert Half, zegt: “We zien inderdaad dat mensen op hun huidige positie blijven zitten. Een dergelijke ontwikkeling doet zich altijd voor in tijden waarin het economisch allemaal wat minder gaat. Medewerkers kiezen op dit moment voor de zekerheid van een vaste baan. Het is in dat licht ook te begrijpen dat de overgrote meerderheid van de bedrijven zich niet genoodzaakt voelt om geld te investeren in extra’s.”

Bron: Robert Half