'Mkb beter in beeld brengen bij institutionele beleggers'

Minister Kamp van Economische Zaken moet bevorderen dat het midden- en kleinbedrijf meer in beeld komt bij institutionele beleggers. Die hebben nu te weinig kennis over de rendementen en risico's van investeren in het mkb.


Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer over financiering van het bedrijfsleven. Institutionele beleggers zouden kunnen investeren in de vorm van bijvoorbeeld onderhandse leningen of het verhandelbaar maken van mkb-leningen.

Ook voor verzekeraars moet investeren in het mkb aantrekkelijker worden gemaakt, stellen de ondernemersorganisaties. Daartoe moet de regelgeving voor verzekeraars worden aangepast. Het uitgangspunt is nu dat leningen aan mkb-bedrijven als 'zeer risicovol' worden gezien omdat een externe rating voor die bedrijven vaak ontbreekt. Het gevolg van die kwalificatie is dat voor leningen hoge kapitaaleisen gelden.

MKB-Nederland en VNO-NCW bepleiten het ontwikkelen van andere alternatieve vormen van financiering, gegeven de verminderde kredietverlening door banken. Te denken valt kredietunies, crowdfunding en mkb-obligaties.
__________________________________________________________________________________
Haal miljoenen op voor uw organisatie | Volg de masterclass Alternatieve Financieringen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw onderneming veilig te stellen. Word geen slachtoffer van de 'wall of debt', ontdek het nieuwe financieringslandschap en pak nu uw kansen in de kredietcrisis. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________