UPDATE Advies aan overheid: verplichte quota voor niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen.

Nederlandse bedrijven moeten een verplicht quotum krijgen voor het aantal vrouwen in topposities. Dat willen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht. De adviesorganen geven hun raad aan ministers Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Behalve meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven moeten er ook meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond doorgroeien, meent de SER.

De SER en de Commissie Monitoring halen de laatste bedrijvenmonitor aan, waaruit blijkt dat gemiddeld slechts een op de acht bestuurders van grote bedrijven een vrouw is. Bij commissarissen zijn vrouwen iets beter vertegenwoordigd, maar ligt het percentage met 18,4 procent nog altijd ruim achter op het streefcijfer van 30 procent. Slechts 8,3 procent van de ondernemingen haalt in beide raden het doel. Meer dan de helft van de bedrijven legt over de kwestie bovendien geen verantwoording af in zijn jaarverslag, hoewel dat wettelijk verplicht is.

Omdat het huidige streefcijfer niet tot genoeg voortgang heeft geleid, bepleiten de organen nu een verplicht quotum voor vrouwen in topposities. De SER wil dat alleen voorschrijven voor raden van commissarissen, waarvan 30 procent vrouw moet zijn. Voldoet een beursgenoteerd bedrijf daar niet aan, dan moet bij een vrijkomende positie verplicht een vrouw worden benoemd. Gebeurt dat niet, dan wordt de benoeming vernietigd.

Volgens de SER werkte zo'n zogeheten ingroeiquotum in andere landen als Duitsland goed. SER-voorzitter Mariëtte Hamer meent dat ook in Nederland een "meer activerende aanpak" nodig is. Daarbij hoort ook dat andere grote bedrijven, in totaal een kleine 5.000 ondernemingen, zelf een ambitieus plan van aanpak moeten maken. Daarvoor zou een transparantieverplichting moeten gelden.

De Commissie Monitoring is het hiermee eens. Voorzitter Caroline Princen vindt het SER-advies een goede eerste stap. Ze ziet een quotum als "een paardenmiddel". "Maar als we bedrijven in beweging willen krijgen, moeten er drastischer maatregelen worden getroffen."

Topvrouwen zelf zijn het niet eens met de beide vrouwelijke voorzitters en denken dat zo'n vrouwenquotum juist averechts zal werken: merit moet leidend blijven, niet je geslacht, afkomst of uiterlijk.


UPDATE Minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie) gaat nu op zoek naar "politiek draagvlak". De werkgevers en werknemers, die zich in de Sociaal-Economische Raad (SER) over emancipatie in de bestuurskamers van het bedrijfsleven hebben gebogen, zijn "heel duidelijk", zegt Van Engelshoven. "De vrijblijvendheid moet eraf". Ze tilt zwaar aan het SER-advies, omdat het voor het eerst is dat ook werkgevers een minimumaantal vrouwen in raden van commissarissen bepleiten.


(bron: ANP)