Belastingdienst maakt wijzigingen bekend in de uitleg 'Memo verloonde uren', die 1 januari ingaan.

De Belastingdienst hanteert een 'Memo verloonde uren' om te verduidelijken wat verloonde uren zijn.

Vanaf 1 januari wordt een nieuwe versie geldig, die op een aantal punten afwijkt van de huidige memo.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 staan hieronder.

 

Extra informatie over:
- uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4);
- tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen;
- 'gebruikelijke verloonde uren';
- aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17);
- (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18).

Verduidelijking van informatie over:
- uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3);
- B&W en raadsleden (9);
- beschikbaarheidsdiensten (14).

Verder is de bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De nieuwe 'Memo verloonde uren' (pdf) gaat gelden met ingang van 1 januari 2021, maar mag al eerder worden toegepast.

Is jouw IFRS kennis up to date?

Zoek je een manier om met de impact van IFRS om te gaan? Wil je ontdekken hoe je IFRS tegen minimale kosten kunt implementeren en gebruiken in het voordeel van jouw bedrijf? Volg de cursus IFRS Essentials en ontdek de impact van IFRS en de gevolgen voor de organisatie.

Bekijk het programma

(bron: Belastingdienst; foto: Andrea Piacquadio, Pexels)