Late en niet-betalingen belangrijk obstakel economisch herstel

Debiteurenrisico's in Europa verschillen per bedrijfstak. Het hardst worden getroffen de zakelijke dienstverlening, bouw, gezondheidszorg en media. Dat meldt creditmanagement dienstverlener Intrum Justitia.

In Europa hebben alle sectoren van de economie te kampen met niet-betalende of te laat betalende klanten. De zakelijke dienstverlening, de bouw, gezondheidszorg en mediabedrijven hebben meer dan gemiddeld te maken met een toename van het aantal dubieuze debiteuren. Nutsbedrijven, transport en de retail hoeven minder af te schrijven op dubieuze debiteuren. In de zakelijke dienstverlening vallen de hardste klappen: 4,5% van de uitstaande vorderingen zal in 2013 als oninbaar moeten worden afgeschreven.

Dit blijkt uit de Industry White Paper van de European Payment Index 2013 (EPI 2013), het jaarlijkse onderzoek van Intrum Justitia naar het betaalgedrag van bedrijven in Europa. Uit de eerder dit jaar verschenen EPI 2013 blijkt dat Europese bedrijven in 2013 EUR 350 miljard afschrijven – 3% van alle transacties – omdat hun debiteuren niet of (veel) te laat betalen. De Industry White Paper brengt op basis van de EPI 2013 het Europese betaalgedrag per bedrijfstak in beeld. In totaal werden 10.000 bedrijven onderzocht.

"Omdat debiteuren niet of veel te laat betalen, zien met name veel kleinere bedrijven hun liquiditeit met ongekende snelheid teruglopen. Zij hebben amper nog mogelijkheden hun financiën op orde te krijgen. Daarmee vormen late betalingen en niet-betalingen een belangrijk obstakel voor duurzaam economisch herstel in Europa", aldus Edwin Prevoo, managing director van Intrum Justitia in Nederland.

De hoogste stijging van de debiteurenverliezen zien we bij de media. Moest in 2012 nog 2,8% van alle transacties worden afgeschreven als betalingsverlies, in 2013 stijgt dit met 25% naar 3,5%. De mediasector is somber over haar toekomst: 63% van de respondenten noemt late betaling als een bron van inkomstenverlies, 58% zegt liquiditeitsproblemen te hebben en 54% voorspelt voor het komende jaar betalingsproblemen bij hun debiteuren.

"Hoewel het beeld dat ons rapport schetst reden tot zorg kan zijn, kunnen bedrijven zich wel degelijk wapenen tegen dat debiteurenrisico. Er zijn vele manieren om dit risico te minimaliseren. Wij zien dat bedrijven die hun klanten kennen en een efficiënt kredietbeleid voeren, eerder betaald krijgen en uiteindelijk een lager percentage van hun omzet moeten afschrijven", aldus Edwin Prevoo.

Bron: Intrum Justitia