Jaarverslagen kunnen veel meer inzicht bieden in de strategische keuzes die bedrijven maken. Daarnaast kan het verslag de verwachte prestaties van de onderneming op de lange termijn tonen, zodat investeerders zich een beter beeld kunnen vormen van de gezondheid van het bedrijf. Nu biedt het verslag vooral informatie over prestatie, strategie en risico's op de korte termijn.

Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna driehonderd beursgenoteerde ondernemingen in zestien landen naar de mate waarin zij beleggers met hun jaarverslag van nuttige informatie voorzien.

‘Meer balans’

“Het onderzoek laat zien dat er een groot gat bestaat tussen de informatie die beleggers nodig hebben om zich een oordeel over de gezondheid en vooruitzichten van een onderneming te kunnen vormen en de informatie die zij met het jaarverslag krijgen”, zegt Wim Bartels, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van verslaggeving. Bartels: “Het is dan ook van groot belang dat er meer balans komt tussen de verslaggeving over de belangrijkste korte termijn-indicatoren en de factoren die meer zeggen over de levensvatbaarheid van het bedrijf op de langere termijn.”
 
Meer focus aanbrengen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim 40% van de bedrijven in het jaarverslag, waar het gaat om de strategie, alleen initiatieven op de korte termijn bespreekt. Niet meer dan 10% geeft in het verslag een 5-jaren overzicht van de operationele prestaties en iets meer dan 10% geeft een beeld van de wijze waarop de onderneming het risicoprofiel bewaakt. Bartels: “Wij pleiten er niet voor dat ondernemingen in het verslag méér informatie geven. Het gemiddelde verslag omvat op dit moment al ruim 200 pagina’s. Het gaat er wel om dat zij meer focus kunnen aanbrengen. Gemiddeld wordt zo’n 40% van het verslag besteed aan financiële data. Zo’n 15% gaat over de prestatie en de vooruitzichten en 14% over de strategie. Financiële data zijn weliswaar belangrijk voor beleggers, maar vertellen niet het hele verhaal. Investeerders willen ook in staat zijn om de gezondheid, de groeipotentie en de houdbaarheid van de verdiensten op de lange termijn te beoordelen. Zij willen bijvoorbeeld weten hoe de vlag erbij staat als het gaat om de klantenbasis, de orderportefeuille, het marktaandeel en de kosten die een bedrijf maakt. Minder dan 20% van de bedrijven geeft aan of het klanten wint of verliest en niet meer dan 15% geeft inzicht in de ontwikkeling van het marktaandeel. En slechts 7% van de ondernemingen biedt informatie over de ontwikkeling van de orderportefeuille en het verkoopvolume, essentiële informatie voor beleggingsbeslissingen.”
 
Inzicht in echte risico’s

Het rapporteren over specifieke risico’s biedt een onderneming een goede gelegenheid om te laten zien welke maatregelen zij neemt om de mogelijke gevolgen voor de aandeelhouderwaarde te beheersen. Bartels: “Veel bedrijven verschaffen informatie over risicobeheersing om te voldoen aan wet- en regelgeving en niet om beleggers te helpen begrijpen hoe zij omgaan met de écht belangrijke risico’s die zij lopen. Ondernemingen kunnen meer doen als het gaat om het geven van inzicht in de risico’s die van invloed zijn op de langere-termijn ondernemingswaarde en de risico’s die samenhangen met de vastgestelde groeistrategie en de middelen die hiervoor nodig zijn. Slechts 10% geeft aan welke risico’s kleven aan de gekozen strategie, aan de producten die op de markt worden gebracht en aan veranderingen die in de organisatie worden doorgevoerd. Het niet afdoende beschermen van de belangrijkste activa, zoals reputatie, kennis en klantrelaties, kan leiden tot vernietiging van aandeelhouderwaarde. Minder dan 25% van de onderzochte ondernemingen rapporteert echter over dit soort risico’s.”

• Survey of Better Business Reporting 2016