Vier voordelen van het leasen van kantoormeubelen.

De aanschaf van kantoormeubelen is een investering die geld onttrekt aan het bedrijfskapitaal. Aangezien dat niet altijd wenselijk is, biedt kantoormeubelen leasen daarvoor een alternatief. Er zijn meerdere financiële voordelen verbonden aan het zakelijk leasen van kantoormeubelen. Zo hoeft er niet ineens een grote uitgave voor kantoorinrichting gedaan te worden die het bedrijfsvermogen vermindert. De liquiditeit blijft daarmee beschikbaar om te ondernemen. Er zijn echter nog meer redenen om voor financial lease kantoorinrichting te kiezen.

1. Kosten jaarlijks afschrijven

Een van de financiële voordelen is de mogelijkheid om de aanschafwaarde van de kantoormeubelen op de balans te zetten. Dat biedt de gelegenheid om de kosten jaarlijks af te schrijven. Hierdoor is de totale bedrijfswinst te verlagen en dat levert dus fiscaal voordeel op. De jaarlijkse afschrijving is mogelijk omdat het bedrijf direct economisch eigenaar is van de kantoorinrichting,

2. Toepassen investeringsaftrek

Er zijn allerlei mogelijkheden voor bedrijven om de kosten van investeringen fiscaal voordelig toe te passen. Bij het leasen van kantoormeubelen mag het bedrijf gebruikmaken van de investeringsaftrek. Dat betekent dat het hier om zakelijke kosten gaat die fiscaal in mindering zijn te brengen op de winst. De investeringsaftrek bestaat naast de optie van de jaarlijkse afschrijving. Check wel altijd even of de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is. Er geldt namelijk een minimaal bedrag aan investeringskosten.

3. Fiscale aftrek van betaalde rente

Bij het zakelijk leasen van kantoormeubels geldt dat er sprake is van betaling van rente. Deze rente is fiscaal aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een financial leaseovereenkomst is te beschouwen als een zakelijke lening. Dat is de reden waarom leaserente aftrekbaar is van de winst.

4. Terugvorderen van btw

Een ander financieel voordeel is de terugvordering van de btw. De betaalde btw is bij financial lease in één keer terug te vorderen. In de praktijk betekent dat er dus geen btw over de maandelijkse termijn betaald hoeft te worden. Ook dit is dus financieel gunstig voor de ondernemer die voor zakelijke lease van de kantoorinrichting kiest.

Reden om voor kantoormeubelen leasen te kiezen

Het is financieel gunstig om voor het leasen van kantoormeubelen te kiezen. Dat is al een belangrijke reden om tot deze keuze te komen. Een andere belangrijke reden voor veel ondernemers is dat er niet ineens een grote investering bij komt kijken. Lease biedt namelijk het voordeel dat er sprake is van het betalen van een vast maandelijks bedrag. Het vaste bedrag bestaat uit een maandtermijn en uit rente. In de leaseovereenkomst voor kantoormeubelen staat de looptijd bovendien vast. Op deze manier is er sprake van duidelijkheid aangaande de leaseperiode, leaserente en maandtermijn voor de kantoormeubelen.

Hoe werkt het?

Het leasen van kantoormeubelen is gemakkelijk te regelen. Bijvoorbeeld via een specialist in kantoormeubelen die daarin samenwerkt met een leasebedrijf. Het voordeel is dat zowel de kantoorinrichting als de lease in één keer te regelen zijn. Er zijn doorgaans wel voorwaarden verbonden aan de optie voor lease. Daarbij valt te denken aan een minimaal bedrag om voor het lease in aanmerking te komen.