De business-modellen van veel organisaties staan onder druk. Ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en veranderend gedrag van klant en consument zijn daar debet aan. De situatie en ontwikkelingen vragen om een andere houding van finance. De positie en de kwaliteiten van de CFO office zijn bij uitstek geschikt om tegenwicht te bieden aan deze ontwikkelingen en de business te helpen het tij te keren. Welke rol kan de finance professional daarin spelen?

Door Richard van Seeters

Binnen veel organisaties heeft finance traditioneel gezien vooral een reactieve rol. Het is de afdeling die de cijfers controleert, rapportages verzorgt en plannen toetst op financiële haalbaarheid. Als ik praat met CFO’s en controllers dan merk ik regelmatig dat zij terughoudend zijn om een actieve, voorspellende rol aan te nemen. Ze lijken zich maar in beperkte mate bewust van hun unieke positie om het initiatief naar zich toe te trekken. Want het is juist binnen finance dat men beschikt over een goudmijn aan data. Het analyseren van data, het omgaan met voorspellende modellen en daar conclusies uit trekken; daartoe is de financieel professional perfect uitgerust. En toch stellen veel CFO’s zich bescheiden en afwachtend op. Zolang de business niet met vragen komt, gaan zij niet op zoek naar antwoorden. Terwijl dáár juist de toegevoegde waarde ligt voor de CFO van morgen. Want wat als de business simpelweg niet in staat is om de juiste vraag te stellen, omdat uw business collega’s niet beschikken over de juiste informatie?

Laat de data spreken
Gewapend met stevige inzichten uit betrouwbare analytics, is het aan finance om de handschoen op te pakken. Datagedreven werken is de nieuwe standaard. En het is heel goed voorstelbaar dat de CFO een actievere rol aanneemt richting de business en ook ongevraagd stuurinformatie en inzichten uit data gaat delen.
 
 
 
Dat vraagt niet alleen om een andere houding van finance professionals maar ook om een herwaardering van finance in het algemeen. Ook de rest van de organisatie moet inzien hoe waardevol het is om meer datagedreven te sturen en hoe belangrijk de rol van finance daarin is. Het begint bij de CFO zelf. Van succesvolle, toekomstgerichte CFO’s hoor ik dat zij – vanaf het moment dat zij zich meer gingen toeleggen op data en (predictive) analytics – heel anders gezien en benaderd werden door collega’s binnen het executive management. Die kanteling is een kwestie van laten zien wat de meerwaarde is van datagedreven beslissingen; dat specifieke inzichten leiden tot snellere processen, kostenbesparingen en nieuwe marktkansen.

Digitalisering en de kansen voor finance
De digitalisering zorgt om meerdere redenen juist nu voor een momentum voor finance. De technologische mogelijkheden die u in staat stellen om uit big data nieuwe inzichten te halen dankzij geavanceerde analytics zijn zoals gezegd essentieel. Maar de digitalisering zal de komende jaren op allerlei vlakken nog verder doorzetten en het takenpakket van de finance professional ingrijpend veranderen. Zoals we een jaar of twintig geleden een golf hebben gehad van verplaatsing van productiearbeid naar landen met lagere lonen, zo hebben we al heel wat jaren te maken met een golf waarin met financiële processen, zoals het controleren van facturen hetzelfde gebeurt. 

En zelfs die ontwikkeling wordt al weer ingehaald. Pas geleden sprak ik een finance director van een toonaangevende financieel dienstverlener die wereldwijd actief is. De Financial Shared Services heeft dat bedrijf voor een deel in India ondergebracht. De afgelopen maanden is het team daar – 350 man – met een derde verkleind. Veel van de taken konden volledig worden geautomatiseerd. En die ontwikkeling zal zich verder doorzetten. Daarbij gaat het met name om terugkerende rapportages of bijvoorbeeld controle van openstaande facturen of controles op frauduleuze transacties.

Deze digitalisering en robotisering bieden enorme kansen. Deze ontwikkeling zorgt namelijk voor de tijd en middelen die u nodig heeft om van finance een sturende kracht te maken binnen de organisatie. Door afscheid te nemen van handmatige, repeterende taken – die geautomatiseerd overigens sneller verlopen en minder foutgevoelig zijn – maakt u als het ware uw handen vrij om nieuwe kansen, zoals predictive analytics aan te grijpen.

Begin bij jezelf
Laat ik mijn verhaal nog even samenvatten. Een deel van de taken van finance en control wordt in hoog tempo geautomatiseerd. Dat biedt finance professionals de ruimte om een actievere rol aan te nemen binnen hun organisatie. Bovendien zorgt diezelfde digitalisering ervoor dat zij bewapend zijn met zeer bruikbare inzichten uit big data en (predictive) analytics. Het is aan de CFO om deze nieuwe rol vorm te geven en daarmee zijn impact op de business te vergroten.

En wat is een betere plek om uw data-analyse te beginnen dan uw eigen afdeling. Practice what you preach! Dezelfde wereldwijd toonaangevende financieel dienstverlener, die ik al eerder aanhaalde, wist 37 miljoen euro te besparen – alleen al met een grondige analyse van de openstaande uitgestuurde facturen. Laat als finance professional zien hoe uw eigen processen zijn verbeterd dankzij data-analyse. En neem vanuit die positie de verantwoordelijkheid om ook op andere vlakken het resultaat van bepaalde inspanningen ter discussie te stellen. Wat is bijvoorbeeld de Return On Marketing Investments (ROMI)? Hoeveel levert een geïnvesteerde marketing-euro uw organisatie aantoonbaar op?

Beginnen is winnen
Bij Inergy zijn we ervan overtuigd dat succes geen toeval is. In alle data die binnen organisaties beschikbaar is, zijn altijd verrassende nieuwe inzichten te vinden. Onze Data Discovery Experience is één van onze (pragmatische) antwoorden op de vragen die big data oproept. We laten deelnemers in de praktijk ervaren hoe zij met behulp van Business Intelligence en analytics via heldere dashboards tot die nieuwe inzichten kunnen komen.
 
We organiseren regelmatig sessies die zijn toegespitst op de rol van de CFO. We gaan daarbij aan de slag met specifieke finance-vraagstukken en laten zien hoe u met relevante externe databronnen uw eigen data nog waardevoller maakt. Meld u aan via datadiscoveryworkshop.nl.