Jack de Kreij, CFO van Vopak, is genomineerd voor de CFO Award 2006 in de categorie beursgenoteerd

Profiel
Koninklijke Vopak NV is in 1999 ontstaan uit de fusie van Van Ommeren en Pakhoed, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1616. In 2002 werden de chemische-distributieactiviteiten afgesplitst in Univar. Vopak richtte zich vervolgens volledig op tankterminalactiviteiten. Sinds de splitsing van Vopak in 2002 zijn in hoog tempo een aantal strategische doelstellingen gerealiseerd.

Zo is een heldere focus aangebracht (Tankterminal specialisatie), zijn niet-kernactiviteiten afgestoten, zijn de Business Development-activiteiten geïntensiveerd, is het business model gerevitaliseerd, is gestart met commerciële, operationele en financiële excellence-programma's, is groei gerealiseerd en is innovatie gestimuleerd. Jack de Kreij is lid van de raad van bestuur en CFO van Koninklijke Vopak NV sinds januari 2003. Hij werkte voor het Ministerie van Financiën van 1980 tot 1986. Daarna was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat centraal in Vopaks business model. Grote aandacht en zorgvuldigheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit zijn onlosmakelijk verbonden aan de bedrijfsvoering van Vopak. Duurzame winstgevendheid vereist tevens langetermijnrelaties met strategische partners, cliënten, medewerkers en autoriteiten. Vopak toont oprechte en fundamentele aandacht voor de belangen van alle stakeholders.

Uitgangspunt is dat schade en overlast als gevolg van de activiteiten van Vopak dienen te worden voorkomen. Hoe waardevol die benadering is, kan worden afgeleid uit het feit dat het bedrijf een historie van bijna 400 jaar heeft.Vopak toont haar maatschappelijke betrokkenheid onder meer door actief deel te nemen aan overleggroepen tussen industrie en overheid. Dit om de ontwikkeling van toekomstige regelgeving en standaarden te ondersteunen. Bij een netwerkorganisatie als Vopak is het van groot belang dat de medewerkers wereldwijd over dezelfde kerncompetenties beschikken. Om dit te ondersteunen zijn er Global HR-netwerken en zijn er samen met de Rotterdam School of Management programma's ontwikkeld in het kader van Management Development. Duurzaam ondernemen start met een duurzame relatie met werknemers. Alleen dan is de kans groot dat het langetermijnbelang van de onderneming, de klanten en de omgeving wordt begrepen en op een natuurlijke wijze wordt ingevuld.

Jack de Kreij
CFO Vopak Opleiding: Jack de Kreij voltooide HEAO bedrijfseconomie in 1980, Nivra Accountancy studie in 1985 en Certifi ed Management Accounting studie in USA in 1988.
Loopbaan: De Kreij is lid van de Raad van Bestuur (en CFO) van Koninklijke Vopak N.V. sinds januari 2003. Hij werkte voor het Ministerie van Financiën van 1980 tot 1986. Sinds 1986 was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (PwC), waar hij onder meer Manager Mergers & Acquisitions (New York) was. Na benoeming tot Partner in 1990 vervulde hij diverse managementfuncties binnen PwC en ondersteunde hij vele internationale ondernemingen in diverse branches.Voor zijn benoeming tot de Raad van Bestuur van Vopak was hij Senior Partner and Territory Leader van PwC Transaction Services.
Omzet: 683,6 miljoen euro (2005)
Aantal medewerkers: Ruim 3.300