Minister van Financiën Hoekstra laat weten dat het Rijk met een aanbestedingsprocedure komt.

ING is mogelijk na 2020 niet langer meer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure waarin strengere voorwaarden staan waaraan de winnende bank moet voldoen. Het is de bedoeling dat de overeenkomst kan worden opgezegd als de bank wordt veroordeeld voor misstanden of, net als ING vorig jaar met een witwas-affaire, daarvoor een schikking treft.

Lees ook: Ex-topman Rabo oneens met Hamers (ING)

Dat meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij komt daarmee tegemoet aan een breedgedragen wens in de Tweede Kamer. Veel Kamerleden waren verbolgen dat het contract met ING niet kon worden ontbonden wegens de witwas-affaire waarvoor ING een regeling trof met het Openbaar Ministerie.
De overeenkomst met ING over het betalingsverkeer van het Rijk loopt volgend jaar af. In het contract is een optie opgenomen tot automatische verlenging, maar daarvan maakt Hoekstra dus geen gebruik. Wel kan de bank gewoon weer meedingen naar de opdracht. Europese regels bieden volgens Hoekstra geen ruimte om de bank op grond van de witwasschikking uit te sluiten.

Grove misstappen

De minister kijkt wel of uitsluiting op grond van een 'ernstige beroepsfout' bij toekomstige aanbestedingen mogelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van grove misstappen, waardoor de integriteit van de betreffende financiële instelling in twijfel kan worden getrokken. De nieuwe aanbesteding neemt volgens Hoekstra ongeveer een jaar in beslag. De bewindsman merkt wel op dat het aantal partijen dat aan alle eisen van de rijksoverheid kan voldoen, in de praktijk altijd beperkt is gebleken. "De verwachting is dat dit bij een toekomstige aanbesteding niet anders zal zijn", schrijft hij.