Incasso-organisatie Flanderijn lanceert deze week een nieuw wapen tegen notoire wanbetalers: de IncassoToets. Via een landelijk gratis telefoonnummer (088-209 22 22) krijgen ondernemers persoonlijk advies of hun vordering nog te innen is en wat zij er zelf nog aan kunnen doen. De IncassoToets moet bedrijven tevens helpen hun eigen interne debiteurenbeheer beter te organiseren. Via de speciale website www.incassotoets.nl kunnen geïnteresseerde bedrijven een aantal voorbeeld aanmaningsbrieven downloaden of indien nodig hun vordering direct uit handen geven.

Volgens Flanderijn directielid Michel van Leeuwen is goed en gestructureerd debiteurenbeheer vaak het kind van de rekening. Ondernemers hebben zeker nu het economisch goed gaat te vaak het vizier op alleen maar omzetgenererende activiteiten. Daarmee lopen de risico’s van oninbare vorderingen exponentieel op. Dit probleem manifesteert zich extra bij jonge ondernemers.

Uit recent onderzoek van Flanderijn in oktober dit jaar blijkt onder meer dat vrijwel geen enkele starter zich vooraf verdiept in de kredietwaardigheid van een nieuwe klant. Ook worden er geregeld producten en diensten geleverd zonder getekende opdrachtovereenkomst en laat meer dan driekwart geen afleverbewijs te tekenen na levering.

Van Leeuwen: “We willen met de IncassoToets ondernemers helpen over hun schroom heen te komen en strakker op te treden tegen wanbetalers. Onze adviseur beoordeelt aan de hand van een serie vragen of de ondernemer of het bedrijf in kwestie een sterke zaak heeft en of het zinvol is de vordering ter incasso uit handen te geven. Tegelijkertijd beoordelen we of er sprake is van afdoende debiteurenbeleid.

Uit het onderzoek dat onder  meer voorafging aan de introductie van de IncassoToets blijkt ondubbelzinnig dat veel ondernemers nauwelijks interesse hebben in het opzetten van een goed debiteurenbeleid, en weinig tot geen zekerheden inbouwen om hun vorderingen te krijgen. De focus ligt heel nadrukkelijk op andere - omzetgenererende – activiteiten.

Actief debiteurenbeleid wordt eigenlijk eerder schadelijk dan profijtelijk geacht voor de onderneming, omdat de kans bestaat dat een klant wordt verloren. De zorg om de opgebouwde klantrelatie is zo dominant, dat ondernemers daarmee soms onbedoeld hun hele onderneming op het spel zetten.

Flanderijn schat in dat bedrijven na het raadplegen van de IncassoToets alsnog een groot deel van hun vorderingen kunnen innen.