De openbaar, intern en overheidsaccountant is verplicht in 2012 (of in de eerste helft van 2013) een erkende training Professioneel-kritische instelling (12 PE-uren) te volgen. De accountant in business is verplicht in 2012 of in 2013 de training Beroepsethiek te volgen (8 PE-uren).

Maar wat zijn de gevolgen als u gedurende 2012 of 2013 van functie wisselt voor het te volgen verplichte PE-onderwerp? Hierover bericht de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants.

Opgemerkt wordt dat een PE-plichtige accountant in ieder geval een van de verplichte trainingen moet volgen, maar dan wel een die specifiek bij zijn functie past. Uiteraard mag de accountant na een functiewisseling ervoor kiezen de trainingen over beide verplichte onderwerpen te volgen, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen voor AA's
Voor de AA-accountant geldt dat het verplichte PE-onderwerp moet worden gevolgd dat past bij de functie die de accountant op het moment van volgen van het verplichte PE-onderwerp uitoefent of in de nabije toekomst zal uitoefenen.

Gevolgen voor RA's
Voor de RA geldt dat conform artikel 6, eerste lid van de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) op 1 januari 2012 is vastgesteld onder welke PE-regime hij valt. Dit betekent dat het verplichte PE-onderwerp moet worden gevolgd dat behoort bij het begin 2012 vastgestelde PE-regime, tenzij de accountant tussentijds een wisseling van PE-regime heeft aangevraagd conform artikel 6, tweede lid van de NVPE.

Bovenstaande maakt dat voor de RA verschillende scenario's kunnen voorkomen, afhankelijk van het moment en de aard van de functiewisseling. Wilt u meer weten over het scenario dat op u van toepassing is? Bekijk dan de Veelgestelde Vragen PE op de website van de NBA.

Bron: Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)

___________________________________________________________________________________
Denk aan uw PE Uren
Heeft u al aan uw PE verplichting voldaan?
Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau.
Bekijk het Permanente Educatie aanbod hier.
___________________________________________________________________________________