Vandaag is het nieuwe rapport 'Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016' van onderzoeksbureau GBNED verschenen, met daarin het complete aanbod van toepassingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten.

Na een daling in de twee voorafgaande jaren is sinds 2016 sprake van een stabiel aanbod op het gebied van deze toepassingen. Interessant hierbij te noemen is dat steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware zelf functionaliteit voor scannen en herkennen leveren, al dan niet via een derde partij. Scannen en herkennen is weliswaar een tijdelijke oplossing, maar zal volgens GBNED zeker nog zo’n 3 tot 8 jaar aanhouden. Op termijn zal iedereen gebruik maken van elektronisch factureren op basis van de standaard UBL.

Elektronische factuurverwerking

Software voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten kan ook als opstap gebruikt worden voor elektronische factuurverwerking. Temeer als deze software ook functionaliteit bevat om inkomende documenten in PDF te verwerken en elektronische factuurverwerking op basis van UBL ondersteunt. Er is dan als het ware sprake van één oplossing voor meerdere verschijningsvormen van boekingsdocumenten. Op deze wijze kunnen kantoren scannen en herkennen van boekingsdocumenten uitrollen en tegelijkertijd ervaring opdoen met elektronisch factureren.
 
UBL Ketentest

Het nieuwe rapport ‘Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2016’ toont aan dat (nagenoeg) alle software voor het scannen en herkennen van boekingsdocumenten inmiddels ook functionaliteit biedt voor elektronische factuurverwerking op basis van de UBL-standaard. Van de 27 aanbieders zijn er 26 die aangeven UBL te ondersteunen. Ten tijde van het samenstellen van dit rapport in juni 2016, blijken er van deze 26 nog wel een 7-tal leveranciers die ondersteuning van UBL (nog) niet hebben aangetoond door de UBL Ketentest te doorlopen.
 
Het complete rapport telt ruim 80 pagina’s en bevat, naast een inleiding, een specificatie van oplossingen van 27 leveranciers en de praktijkervaring van enkele accountants- c.q. administratiekantoren. Het rapport is gratis beschikbaar via http://www.ictplaza.nl/brx/4173/2.