In 2011 draaide bij 52 procent de gebruikte oplossing nog op de eigen locatie, in de afgelopen vijf jaar is dit gedaald naar 35 procent.

Circa 86 procent van de bedrijfsvestigingen maakt gebruik van financiële software. Dat kan een financiële module zijn van een ERP-pakket of een opzichzelfstaand financieel pakket. 

In 2011 draaide bij 52 procent de gebruikte oplossing nog op de eigen locatie, in de afgelopen vijf jaar is dit gedaald naar 35 procent. In dezelfde periode is het percentage dat zegt de financiële administratie door een externe dienstverlener te laten hosten of gebruik te maken van een cloudoplossing toegenomen van 8 procent naar 30 procent. 

Het gebruik van een financiële oplossing die op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont een licht dalende trend, van 32 procent in 2012 naar 27 procent nu. 

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van ruim 5.000 interviews met ICT-functionarissen van Nederlandse bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers op locatie.
 

Per locatie kunnen er meerdere financiële pakketten worden gebruikt, waarvan er bijvoorbeeld één on-premise en één in een private cloud draait. De som van on-premises, hosted en cloud en bij moeder- of zusterlocaties ligt daarom hoger dan 86 procent (het percentage locaties dat aangeeft gebruik te maken van een financiële toepassing).

Kijkend naar het totaal aantal softwareoplossingen dat gebruikt wordt voor de financiële administratie, dan blijkt SAP de meest genoemde leverancier (21%). Exact staat op nummer twee met ruim 15 procent en Microsoft sluit de top drie met bijna 12 procent.
 

Per marktsegment is er een duidelijk verschil waarneembaar in de penetratie van de verschillende vendoren. Zo is in het publieke domein de financiële software van Exact, met een penetratie van 20 procent, de meest gebruikte oplossing. SAP en AFAS vormen met 12 en 10 procent de nummers twee en drie. 

Bij Nederlandse multinationals ligt het zwaartepunt bij SAP. Meer dan de helft (55%) geeft aan SAP te gebruiken. De nummer twee, Oracle, wordt gebruikt op 14 procent van deze locaties en Microsoft is de nummer drie met 11 procent. 

Bij national enterprises is Microsoft Dynamics met 19 procent de meest voorkomende oplossing voor de financiële administratie. De nummers twee en drie zijn SAP en Exact met respectievelijk 18 en 12 procent. Bij medium sized businesses wordt de top drie gevormd door Exact (19%), Microsoft (14%) en SAP (10%).

HR-software
Bij het in kaart brengen van de meest voorkomende HR-oplossingen is enerzijds gekeken naar afzonderlijke HR-oplossingen en anderzijds naar de in gebruik zijnde ERP-toepassingen, omdat ook deze doorgaans HR-functionaliteiten bevatten.

SAP neemt met 21 procent eveneens in dit overzicht de eerste plaats in. Raet staat op nummer twee, maar wordt op de voet gevolgd door AFAS. Voor SAP geldt wederom dat zij zeer sterk naar voren komt bij locaties van multinationals, namelijk bij meer dan de helft. 

Oracle en ADP zijn hier de nummers twee en drie met een penetratie van 16 en 13 procent. In het publieke domein is Raet de meest in het oog springende vendor. Oplossingen van Raet worden gebruikt door 28 procent van deze locaties, op ruime afstand gevolgd door AFAS en SAP (12% en 11%). 

In de segmenten national enterprises en medium sized businesses ligt dit dichter bij elkaar. Microsoft is in beide segmenten de meest voorkomende vendor (19% en 14%). Bij national enterprises staan SAP en AFAS op nummer twee en drie en bij medium sized businesses is Exact de gedeelde nummer één met 14 procent. ADP betreft de derde meest genoemde partij.
 

HR-software wordt in totaal gebruikt door 86 procent van de locaties. Het gebruik van HR-oplossingen die worden gehost door externe dienstverleners of die uit de cloud worden afgenomen, ligt op 43 procent. Bij 33 procent van alle bedrijfsvestigingen draait HR-software nog altijd op de eigen locatie. 

Een kwart van alle locaties geeft aan wel HR-oplossingen te gebruiken, maar deze draaien op servers op het hoofdkantoor of een zusterlocatie. Ook hier zijn duidelijke verschillen waarneembaar voor de verschillende marktsegmenten. Bij locaties uit het publieke domein en bij multinationals wordt HR-software het meest in de cloud ondergebracht. 

In de segmenten national enterprises en medium sized businesses komt on-premises HR-gebruik nog het meest voor. Omdat op één locatie meerdere HR-pakketten in gebruik kunnen zijn, ligt de som van de afzonderlijke vormen wederom ook hier hoger dan 86 procent (het totale gebruik van HR-software).
 
----
Slimmer werken en succesvoller worden met IT? Op zoek naar innovatieve financiële software? Kom dan naar dé jaarlijkse IT beurs voor financiële professionals. Ontmoet de beste softwareleveranciers en 1.000 financiële vakgenoten. Bezoek op donderdag 26 mei 2016 Financial Systems. Schrijf u gratis in.