Essent mag het belang van 50 procent dat het heeft in elektriciteitsbedrijf EPZ niet verkopen. Doet het energiebedrijf dat wel, dan krijgt ze een dwangsom van 500 miljoen euro opgelegd. Bij de verkoop van het 50 procentbelang in EPZ - dat de kerncentrale in Borssele exploiteert - zou niet aan de kwaliteitseis zijn voldaan.

Aandelen mogen alleen in handen van een vennootschap zijn waarvan de aandelen rechtstreeks of indirect in overheidshanden zijn. EPZ is de joint venture tussen Delta en Essent, die de kerncentrale in Borssele exploiteert. Onderdeel van de verkoop van Essent aan RWE was dat ook het belang van 50 procent in EPZ (Borssele) zou worden overgedaan.