Verzekeraars hadden eind 2016 door de bank genomen voldoende financiële buffers. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport over de mate waarin Nederlandse verzekeraars aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Uit de eerste officiële jaarcijfers op basis van Solvency II blijkt volgens DNB dat de solvabiliteitsratio’s van de verzekeringssectoren boven de wettelijke norm van 100 procent liggen. Bij de levens- en schadesector was dit percentage circa 170 procent. Met name grotere verzekeraars zouden volgens de toezichthouder aan de onderkant van het gemiddelde zitten van 143 tot 261 procent.

De solvabiliteitsratio wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door het vereiste vermogen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het risicoprofiel van de verzekeraars.

(ANP)