De Jager wil verlaging belastingdruk voor bedrijven

Jan Kees de Jager, Staatsecretaris van Financiën, wil het fiscale vestigingsklimaat van Nederland een flinke impuls geven en de winstbelasting vereenvoudigen. De aftrek van rente wordt beperkt.

Hiervoor onderzoekt hij of de groepsrente, rente die onderdelen van een bedrijf aan elkaar betalen, volledig uit de fiscaliteit gehaald kan worden. Dit zou betekenen dat de rentekosten voor bedrijven niet meer aftrekbaar zijn, maar ook dat de rente-opbrensten niet meer belast worden.

Een andere mogelijkheid is een heel laag belastingtarief in een aparte rentebox voor groepsrente.
De ingreep van De Jager kan twee tot drie miljard euro opleveren, die het kabinet wil teruggeven aan het bedrijfsleven. Mogelijk gebeurt dat door een winstvrijstelling voor bedrijven in de vennootschapsbelasting.

Er is anderhalf jaar gewerkt aan de plannen, waarover de betrokken partijen zich de komende tijd mogen uitspreken. Voor de zomer moet er een wetsvoorstel liggen. ‘Dit betekent een fundamentele wijziging, die de meeste bedrijven een fors voordeel zal opleveren’, aldus De Jager.

 

Overnames
De Jager hoopt met de maatregelen het vestigingsklimaat zo te verbeteren dat grote bedrijven hun hoofdkantoren weer in ons land willen vestigen. Internationaal en nationaal opererende ondernemingen worden bovendien gelijker behandeld. Ook wordt met het defiscaliseren een streep gezet door het subsidiëren van overnames door private equity-bedrijven met vreemd vermogen.