De Controller: Partners in Business

Een ondernemer moet zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen en niet met administratieve bezigheden, prestatiemeting en business analyse. De controller is ervoor verantwoordelijk dat deze activiteiten effectief en efficiënt en volgens de wensen van het lijnmanagement worden uitgevoerd. Dit vraagt om vaardigheden en attitudes van de controller die verder gaan dat het netjes bijhouden van de scores. De controller zal zich moeten opstellen als 'partner in business'.

De doelstelling van de financiële functie is de ondersteuning van het lijnmanagement bij het waarde toevoegen aan de organisatie. Eén van de manieren waarop de controller hieraan kan bijdragen is kostenbeheersing en in het verlengde daarvan profit management. Voldoende winstgevendheid is noodzaak voor overleving op langere termijn.Met tijdige profit improvement kan de controller een belangrijke rol spelen in het realiseren van organisatiedoelstellingen en het verbeteren van de operationele en financiële performance van de organisatie. Toegevoegde waarde activiteiten Een belangrijke randvoorwaarde voor het succesvol kunnen ondersteunen van het management is een goede informatievoorziening met als basis een goed cost managementsysteem. Deze dient als basis voor onder andere het inrichten van managementrapportages die toegesneden zijn op de behoeften van het management, het maken van portfolio analyses en het vaststellen van kostprijzen. Maar ook voor activiteiten die op de toekomst gericht zijn zoals budgettering en het invoeren van target costing is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. Het bestaansrecht van de financiële functie hangt af van dit soort toegevoegde waarde activiteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de controller te komen tot een efficiënte organisatie die hier voldoende tijd aan kan besteden. Profit improvement projecten zullen vaak vanuit de financiële functie worden begeleid. De reden hiervan is dat vanuit de functionele verantwoordelijkheid er een goed begrip bestaat over de costbase en hoe kosten te beheersen. Daarnaast kunnen de kostenontwikkelingen en het kostengedrag in het algemeen goed door de controller worden bepaald. Door de onafhankelijke rol (ten aanzien van de primaire processen) die de financiële functie heeft, kan men in projecten de coördinerende en rapporterende rol op zich nemen. Eén van de uitdagingen hierbij is het multidisciplinair samenwerken met de andere organisatieonderdelen. Partner in Business De controller is pas succesvol als de ondernemer succesvol is. De controller heeft hierin een belangrijke rol te vervullen door de ondernemer een spiegel voor te houden waarin de resultaten van de onderneming inzichtelijk en begrijpelijk zijn weergegeven. De controller zal zich daarom moeten opstellen als 'partner in business'. Zodat ook het sturen op toekomstige resultaten binnen het aandachtsgebied van de controller komt en er daadwerkelijk toegevoegde waarde aan het management van de onderneming geleverd wordt. Een ondernemer moet zoveel mogelijk bezig zijn met ondernemen en niet met administratieve bezigheden, prestatiemeting en business analyse. De controller is ervoor verantwoordelijk dat deze activiteiten effectief en efficiënt en volgens de wensen van het lijnmanagement worden uitgevoerd. Dit vraagt om vaardigheden en attitudes van de controller die verder gaan dat het netjes bijhouden van de scores. De controller zal zich moeten opstellen als 'partner in business'. Steens & Partners Consultants is een onderscheidende specialist binnen de financiële kolom. In onze dienstverlening dragen wij zorg voor het zekerstellen van de continuïteit en het optimaliseren van financieel-administratieve en financieel-economische processen. Dit organiseren wij vanuit detachering, financieel interim management en consultancy. Steens & Partners Consultants werkt samen in het verband van Steens & Partners Accountants & Adviseurs