81 procent van de organisaties wereldwijd geeft aan dat Business Intelligence (BI) programma's een significante bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. 45 procent hiervan spreekt zelfs over een zeer significante bijdrage. Ondanks deze positieve resultaten, wordt het potentieel van BI nog niet volledig verzilverd.

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Qlik®, leider in visual analytics.

Uitdagingen
Kijkend naar de huidige BI-programma’s, geeft 48 procent van de respondenten aan dat er nog veel kansen onbenut blijven. Dit is voornamelijk te wijten aan de inconsistentie van verschillende databronnen (61%) en incomplete data (57%). 

Daarnaast noemt 56 procent van de organisaties dat data onvoldoende over verschillende afdelingen en silo’s wordt gedeeld. Vooral bij zorginstellingen en financiële organisaties is dit een prangend probleem (respectievelijk 76% en 68%). Dit is mede te wijten aan wet- en regelgeving rondom privacy. 

Als laatste geeft 53 procent van de respondenten aan dat ze moeite hebben om één versie van de waarheid te verkrijgen. Zij geven aan dat hun BI-processen resulteren in inconsistente en onbetrouwbare conclusies.

Error in shortcode: slug must be set


Roep om governance
Om bovenstaande problemen te verhelpen besteden organisaties steeds meer aandacht aan governance, zo blijkt uit het onderzoek. 78 procent geeft aan dat data governance vitaal is voor succes met BI en 65 procent ziet governance als belangrijk middel om eindgebruikers in staat te stellen om zelf nieuwe inzichten te ontdekken met BI. 

Kijkend naar hoe de managers stappen zetten in governance, is het opvallend dat de meeste respondenten (83%) maatregelen nemen om de toegang tot data te managen op afdelingsniveau. 81 procent wil de toegang tot data regelen op basis van functie. 76 procent van de respondenten kiest ervoor de toegang te regelen op basis van specifieke BI-dashboards of oplossingen.

Mike Saliter, VP Global Industry Solutions bij Qlik: “Voor governance is een goede balans nodig tussen consistentie en flexibiliteit. Helaas bestaat er geen perfecte formule, maar de zoektocht naar het juiste niveau van governance binnen jouw organisatiecultuur is cruciaal om zoveel mogelijk waarde te halen uit Business Intelligence.”