De bodem van de Nederlandse fusie- en overnamemarkt lijkt nog niet bereikt, zo blijkt uit de jongste fusie- en overnamebarometer van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 114 specialisten die een actieve rol spelen bij acquisities van hun bedrijf.

Slechts een derde van de M&A-specialisten verwacht dat de wereldwijde M&A-markt binnen een halfjaar herstel laat zien. Daarnaast verwacht maar een vijfde van de specialisten dat overnameprijzen hun dieptepunt hebben bereikt. Bovendien ervaart 70 procent van de specialisten momenteel historisch grote verschillen tussen koper en verkoper over de waarde van een onderneming. Dit bemoeilijkt het fusie- overnameproces.

Daar komt bij dat 69 procent vindt dat de crisis de gesprekken met banken bemoeilijkt over financiering van overnames. Vanwege de moeizame kredietmarkt geeft een meerderheid (61%) prioriteit aan het versterken van de balans en de liquiditeitspositie boven fusies en overnames.

Er heerst onder fusie- en overnamespecialisten nog grote onzekerheid over het herstel van de markt. Weliswaar verdubbelde het aantal respondenten dat een toename verwacht van overnames binnen hun eigen sector in een halfjaar van 21 naar 50 procent. En ook de verwachting met betrekking tot een toename van overnames door Nederlandse partijen steeg het afgelopen halfjaar, namelijk van 15 naar 32 procent.

Maar de pijplijn met targets is fors minder gevuld: slechts ruim een derde heeft de komende twaalf maanden aankooptransacties in het vooruitzicht, tegenover 55 procent een halfjaar geleden. 14 procent (versus 29% halfjaar geleden) is voornemens betrokken te raken bij verkooptransacties.

Het percentage respondenten waarvan de onderneming de afgelopen twaalf maanden betrokken is geweest bij aankooptransacties daalde ten opzichte van de vorige meting van 63 naar 35 procent. Het percentage respondenten waarvan de onderneming de afgelopen twaalf maanden betrokken was bij een verkooptransactie daalde van 43 naar 27 procent. Vooral het tekort aan financiële middelen op de geldmarkt vormt in toenemende mate een drempel voor overnames.

Bij de vorige meting gaf 30 procent dit nog als reden, nu ziet 42 procent dit als een struikelblok. Ook het tekort aan eigen financiële middelen wordt vaker als reden genoemd dan een halfjaar geleden. Cultuurverschillen tussen bedrijven vormt voor bijna driekwart de grootste drempel voor overnames. Door de crisis nemen de kansen van corporate ondernemingen op de M&A-markt ten opzichte van private equity-partijen toe, zo meent 59 procent van de respondenten.