Werkgevers worden in bijna de helft van de gevallen geconfronteerd met onterechte ziektewet-claims. Dit blijkt uit een steekproef van HR-adviesbureau Robidus. Als gevolg van de modernisering van de Ziektewet worden werkgevers veelvuldig door het UWV geconfronteerd met ziektewetuitkeringen van voormalig medewerkers.


In veel gevallen kloppen deze claims niet, stelt HR adviesbureau Robidus. Hierdoor worden werkgevers onnodig op de kosten gejaagd.

Een steekproef van Robidus laat zien dat slechts 53 procent van de ziektewetuitkeringen terecht bij de werkgever wordt neergelegd. De overige 47 procent zijn claims die achteraf onjuist blijken te zijn. Het soort gevallen dat ten onrechte bij werkgevers neer wordt gelegd is divers. Mick Netiv, directeur bij Robidus:’Het gaat van oud-werknemers die niet ziek uit dienst zijn gegaan of nog bij een andere werkgever hebben gewerkt, tot medewerksters die zwanger waren op moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde.’

Modernisering Ziektewet
De herziene ziektewet, heeft als gevolg dat werkgevers financieel verantwoordelijk zijn voor ziektewetuitkeringen aan voormalig flexwerkers. Het UWV verstuurt hiervoor een beschikking aan werkgevers. Netiv: ‘We hadden wel verwacht dat hier fouten in zouden worden gemaakt. Dat het percentage van verkeerde claims zo hoog is als nu blijkt, is voor ons ook een onaangename verrassing.’

Controle essentieel
De kosten voor de onterecht toegewezen uitkeringen komen op het bord van de werkgever terecht. Deze heeft vaak geen weet van grote foutmarge van de inschattingen van het UWV en gaat er ten onrechte vanuit dat de gegevens die het UWV stuurt kloppen. De claims worden in veel gevallen dus niet gecheckt. ‘En dat terwijl de cijfers laten zien dat het wel degelijk noodzakelijk is om de cases die het UWV aanmerkt grondig te controleren. Dit lijkt een administratieve rompslomp, maar is echt essentieel om niet tegen onterechte kostenposten aan te lopen.’ Aldus Netiv.

Bron: Robidus