Uit onderzoek van MIT Sloan Management Review en Deloitte Digital blijkt dat gevestigde bedrijven steeds meer digitaal volwassen worden.

De jaarlijkse studie, die zich voor het 4e achtereenvolgende jaar richt op digitalisering, toont een significante verbetering in de manier waarop de ondervraagden de digitale volwassenheid van hun bedrijf beoordelen.

MIT Sloan Management Review en Deloitte vroegen meer dan 4.300 executives, managers en analisten van organisaties wereldwijd naar de transitie van een traditionele omgeving naar een digitale omgeving. Het onderzoek brengt drie gradaties van digitale volwassenheid in kaart: ‘early’, ‘developing’ en ‘maturing’.

"Uit de studie van dit jaar blijkt dat leidinggevenden uit verschillende sectoren en over de hele wereld investeren in de digitale volwassenheid van hun organisaties", aldus Hans van Grieken, EMEA Technology Research Leader Deloitte. "Vooral digitaal gevorderde bedrijven ontwikkelen hun talent op zowel leiderschaps- als operationeel niveau en creëren voorwaarden die de organisatie in staat stellen om te experimenteren, te leren en samen te werken.”

Leiderschap
Over de volle breedte geven de organisaties aan nieuwe leiders nodig te hebben. Wel lijken organisaties die digitaal volwassen worden, meer in staat om de leiders te ontwikkelen die zij nodig hebben voor de toekomst. 64 procent van de ‘maturing’ bedrijven zegt dat zij proactief leiders opleiden, vergeleken met slechts 14 procent van de respondenten uit ‘early’ bedrijven.

Leren
Continu leren is vereist in een digitale omgeving. 90 procent van de respondenten geeft aan dat ze hun vaardigheden minimaal jaarlijks moeten trainen om effectief te kunnen werken in een digitale wereld. 44 procent geeft aan dat ze hun vaardigheden continu moeten trainen om hun werk goed te kunnen doen.

Toch krijgen medewerkers weinig steun van organisaties om dit te doen. Van organisaties die zich in de beginfase van digitalisering bevinden, geeft bijna 30 procent van de ondervraagden expliciet aan dat er weinig tot geen ondersteuning wordt geboden voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bovendien is maar een derde van alle ondervraagden tevreden over hoe hun organisatie hen helpt zich voor te bereiden op het werken in een digitale omgeving.

"Alle bedrijven - zelfs degenen die significante digitale vooruitgang laten zien - zouden nieuwe manieren van leren tijdens en na het werk beter moeten faciliteren. Continu onderwijs bevordert je vaardigheden, waardoor je in staat bent de snelle technologische veranderingen bij te houden", zegt Van Grieken.

Nieuwe mindset
Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat digitaal gevorderde bedrijven erkennen dat de besluitvorming niet alleen op bestuursniveau plaats kan vinden. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat ze een grotere leiderschapsrol gaan vervullen. Echter denkt bestuur en middenmanagement anders over dit onderwerp. Hoewel 59 procent van de CEO's denkt dat ze de besluitvorming ‘naar beneden duwen’, denkt slechts 33 procent van de ondervraagden op directieniveau dat dit gebeurt.

"Organisaties erkennen dat ze krachtige, op samenwerking gerichte leiders nodig hebben om hun digitale capaciteiten te verbeteren", zegt Van Grieken. "Dat vereist voor alle werknemers een nieuwe mindset rondom leiderschap en leren."

Over de studie
De publicatie van MIT Sloan Management Review en Deloitte Digital is gebaseerd op bevindingen uit onderzoek onder meer dan 4.300 executives, managers en analisten van organisaties wereldwijd. Het onderzoek is voor het 7e jaar uitgevoerd en voor het 4e jaar gericht op digitalisering. De ondervraagden zijn afkomstig uit 123 landen, 28 industrieën en van organisaties van verschillende groottes.