AkzoNobel meest transparant over strategie

Onderzoek van Hogeschool Leiden naar de mate waarin de 116 in Nederland beursgenoteerde bedrijven communiceren over hun strategie laat grote verschillen tussen de bedrijven zien. Duidelijk wordt dat de meeste ondernemingen niet veel zin hebben om hun strategie te communiceren. Het onderzoek werd uitgevoerd door Piet Hein Coebergh, lector PR en Social Media van de hogeschool.

Size matters
In lijn met eerder onderzoek blijkt dat grotere bedrijven meer communiceren, maar dat zegt niet alles. Zo hebben in de top-10 alleen AkzoNobel en DSM een AEX-notering en staat TomTom, vorig jaar nog in de AEX, op nummer 89. Omgekeerd geldt dat kleinere bedrijven meestal minder kunnen of willen vertellen, met Ballast Nedam als gunstige uitschieter op een 10e plek, als hoogste smallcap-bedrijf.

Transparantie en succes
Transparanter zijn dan de regelgeving vereist, is een keuze. Onderzoek wijst uit dat het communiceren van strategie bevorderlijk is voor de handel in het aandeel en voor de bedrijfsreputatie. Het meest gehoorde argument om niet transparant te zijn is de angst dat anderen, zoals concurrenten, misbruik maken van de vrijgegeveninformatie. Er zijn zeer succesvolle bedrijven die over 2011 terughoudend communiceren over hun strategie, zoals Brunel of ASML. En er zijn bedrijven in zwaar weer die menen dat open kaart spelen verstandig is, zoals SNS Reaal, Mediq en Ballast Nedam.

Visitekaartje
Voor de meeste ondernemingen geldt dat de functie van het jaarverslag als visitekaartje overeind blijft, naast de vele andere manieren waarop een onderneming tegenwoordig kan communiceren. Veel bedrijven hebben duidelijk nogal wat tijd en geld besteed om een leesbaar en toonbaar verslag te maken dat voldoet aan maatschappelijke verwachtingen. Men wil er goed op staan - dat valt vooral op in de wollige paragrafen over duurzaamheid. De terughoudendheid om scherp te stellen hoe men succes bereikt en wil bereiken blijft bij de meeste bedrijven goed merkbaar, tussen de regels door.

Over het onderzoek
In 2012 heeft Piet Hein Coebergh, Lector PR & Social Media aan Hogeschool Leiden, de 18e editie van het Jaarverslagenonderzoek uitgevoerd. Het doel is om empirisch onderbouwd inzicht te krijgen in de mate waarin (beursgenoteerde) ondernemingen in Nederland communiceren over hun strategie. De analyse levert een bijdrage aan het debat over de toegevoegde waarde van transparantie voor het bedrijfsleven en belanghebbenden.

Tegelijk dient het jaarverslagonderzoek voor het eerst ter ondersteuning van de jury van de FDHenri Sijthoff-Prijs. Deze prijs wordt sinds 1953 uitgereikt aan in Nederland genoteerde ondernemingen met de beste financiële verslaggeving. De onderzoeksmethodologie is ontwikkeld in 1993 door prof.mr.dr.ir. Sicco Santema vanuit Scenter consultants. Scenter heeft dit jaarverslagenonderzoek sinds 1994 zeventien achtereenvolgende jaren uitgevoerd en publiek gepresenteerd.