Aanpak ontduiking spaartegoeden

De Europese Commissie wil een halt toeroepen aan ontduiking van eerdere EU-afspraken tegen belastingontduiking via buitenlandse spaarrekeningen. Eurocommissaris László Kovács (Belastingen) heeft daartoe maatregelen gepresenteerd.

Een paar jaar geleden spraken de EU-lidstaten af om spaartegoeden van buitenlandse spaarders aan elkaar melden, zodat deze niet buiten het zicht van de fiscus blijven. Een aantal landen met een bankgeheim heeft geen meldingsplicht, maar heft zelf belasting over de buitenlandse rekening.

Dat geld wordt vervolgens overgemaakt naar het thuisland van de spaarder. Deze regeling geldt tot dusver echter alleen voor traditionele spaarvormen, zodat handige spaarders de dans ontspringen.

In de nieuwe voorstellen van de commissie vallen ook andere spaarproducten, zoals bepaalde levensverzekeringen, onder de EU-regeling. Bovendien geldt de regeling straks ook voor rentebetalingen aan stichtingen en trusts.