Toen de groep waar ik 15 jaar geleden werkte, werd overgenomen, werden de MT leden van een aantal van de overgenomen bedrijven vervangen. Ik hoorde daar ook bij. Ik weet dan ook welke impact een ontslag op jou kan hebben. Uit eigen ervaring en die van anderen weet ik dat je dan hulp kunt gebruiken en die wil ik je met dit blog graag geven. Uiteraard kan je een aantal tips uit dit blog gebruiken als je nu in loondienst bent. Het komt er op neer dat jij jezelf weer moet uitvinden. Je moet hard aan het werk om je bestaan veilig te stellen.

1. Geldzaken
Get your act together, reorganiseer je financiën en bespaar meer dan 600 euro per maand netto!
Denk hierbij aan de volgende zaken:
a. Vraag tijdig je uitkering aan.
b. Doe de auto (‘s) de deur uit. Een auto kost je al gauw 500 euro per maand. Huur een auto, neem een taxi of het openbaar om je tijdelijke vervoersbehoeften in te vullen
c. Neem een all in one abonnement voor internet, bellen en TV. Dat kan je 40 tot 50 euro per maand schelen.
d. Neem een ander mobiel telefoon abonnement, bijvoorbeeld onbeperkt bellen tegen een vast tarief of neem een prepaidkaart.
e. Neem een andere energieleverancier en zet je kosten voor bijvoorbeeld 3 jaar vast of verander ieder jaar van leverancier.
f. Ruim je abonnementen op tijdschriften op en vervang je informatievergaring door internetbronnen.
g. Los je creditcard schuld af nu je dat nog kunt. Op een creditcard zijn direct betalen condities van toepassing waarmee je direct moet betalen. Kom je netto onder de 1172.- euro per maand dan kom je zelfs niet in aanmerking voor een gespreid betalen regeling. De overheid heeft namelijk vastgelegd dat 1172 euro per maand het bestaansminimum is, waarbij er geen aflossingsbedragen kunnen worden geïncasseerd.
h. Wil je een vrijwillige verzekering na je ontslag omdat je bijvoorbeeld voor jezelf gaat beginnen, meld je dan aan binnen 13 weken na je ontslagdatum. Let op: die termijn is zo voorbij!
i. Huisdieren en stoppen met roken zijn ook bespaar mogelijkheden… 

2. Identiteit
Nu je dat geregeld hebt, moet je aan je psyche werken. Ontleende jij je identiteit aan het visitekaartje met je naam en functie, dan is het hoog tijd dat je werkt aan het hervinden van je echte identiteit.

3. Rouwproces
Neem mentaal afscheid van je vorige job, het is net als in een beëindigde relatie: het is over en uit. Laat deze trieste ervaring je nieuwe mogelijkheden niet overschaduwen. Maak het rouwproces zo kort mogelijk.

4. Alleen op de wereld
Psyche en financieel zouden nu onder controle moeten zijn, dus hoog tijd om naar een nieuwe baan te zoeken. Let op : er is niemand die jou spontaan een andere baan zal aanbieden!! Teleurgesteld? Kan zijn, maar dat is een fact of life, jij moet aan de slag. Solliciteren is een werkwoord. You’re on your own!

5. STOP!
Ga niet door met wat je eerder gedaan hebt. Het toverwoord is “aanpassen”. Een nieuwe baan is altijd anders dan de vorige ook al zullen er misschien overeenkomsten zijn.

6. Strategie
Bepaal een strategie en durf die te veranderen. In je werk maakte je misschien al een budget en paste je zaken aan als de actuals afweken. Zo moet dat ook bij je persoonlijke strategie zijn. Als het 1 niet lukt probeer dan wat anders en volhardt niet in een verkeerde weg die je bent ingeslagen.

7. LinkedIn
Werk je LinkedIn profiel bij. Voeg je foto toe, leg je skills uit en geef aan waar jij uitstekend een toegevoegde waarde kunt hebben. Jij bent uniek, dus toon dat ook in je profiel en laat dat zien in je cv.

8. Netwerken
Laat je zien op netwerkbijeenkomsten en gebruik niet het afgezaagde “ik ben in between jobs”. Laat eerst de ander zijn zegje doen en speel hier dan op in. Probeer eerst een relatie op te bouwen en vraag niet direct om een baan. Jij wordt zoals de mensen waar je mee omgaat, dus zorg dat je in goed gezelschap komt.

9. Entrepreneur
Handel als een ondernemer, neem je lot in eigen hand.

Conclusie: De beloning is louterend.
Je kosten heb je zoveel gereduceerd dat je in staat bent om een baan tegen een lager salaris te accepteren en toch kunt rondkomen. Je hebt dus een betere inkoopprijs voor een organisatie.
Daarnaast ben je weerbaarder geworden als je een nieuwe baan hebt kunnen krijgen. Het is aan jou om je te bewijzen.