Een grote trend op dit moment is Big Data. Bedrijven beschikking over steeds grotere hoeveelheden data en 'moeten hier iets mee' om niet weggeconcurreerd te worden. Maar je kunt alles wel gaan meten en analyseren. Hoe voorkom je nu als CFO dat een Big Data project veel geld kost en niks oplevert? Door je te richten op 5 manieren van Big Data analyse die gegarandeerd waarde toevoegen aan je bedrijf.


CFO’s worden dezer dagen uitgedaagd om steeds accurater te forecasten, om te gaan met veranderende regelgeving en vaker te rapporteren op basis van steeds nieuwe datastromen. De bedrijfsomgeving van vandaag wordt steeds meer beïnvloed door gebeurtenissen van buitenaf dan door factoren die binnen de beheersing van bedrijven vallen. In een wereld waarin alles en iedereen steeds meer verbonden aan elkaar is, is de klant écht koning en heeft hij het potentieel om de waarde van zelfs de meest gerespecteerde merken te beïnvloeden.

De belangrijkste taak van de CFO is om de waarde van zijn bedrijf te voorspelen, te optimaliseren en te helpen groeien. Hoe kan de CFO dit bereiken wanneer zo’n significant deel van de beïnvloeders buiten zijn ‘control’ valt? Dat is waar Big Data het meeste raakt aan de uitdagingen van de hedendaagse CFO.

Natuurlijk is het belangrijk voor de CFO om de historische performance van zijn bedrijf goed te begrijpen en te kunnen benchmarken met anderen. Dit is echter een lange tijd de comfortzone geweest van finance executives. In de business wereld van vandaag de dag moeten CFO’s bewust zijn, inzicht verwerven in, en diepgaand begrip ontwikkelen van de ware impact en potentiële invloed van alle belangrijke externe variabelen – de macro economie, klantgedrag, demografie en geopolitiek – op hun organisaties. Big Data analyse stelt hen hiertoe in staat.

Maar veel analyse initiatieven zijn al voorbij voordat ze echt begonnen zijn. Een groot aantal organisaties, in hun haast om Big Data te begrijpen en er waarde uit te halen, zetten een dure data-infrastructuur op poten, kopen complexe technologie en investeren in bijbehorend menselijk kapitaal. Deze aanpak leidt maar al te vaak tot ‘analyseren om het analyseren’. Of nog erger: verlamming door analyse. Een organisatie houdt hier dan weer wat nieuwe dashboards en parameters aan over, maar voegen die echt iets toe? En belangrijker, zijn ze adaptief en om te zetten in de juiste acties in het dynamische klimaat waar bedrijven in moeten opereren? Nee.
__________________________________________________________________________________
CFO Ready na 5 dagen Strategisch Financieel Management | 35 PE punten
Wilt u als financieel vakman groeien in uw rol als strategisch partner? Zoekt u naar het juiste gereedschap om te sparren met de CEO? Volg dan deze unieke vijfdaagse masterclass. Ontvang perfect inzicht in strategisch financieel management en ontdek wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. Klik hier voor informatie en aanmelden.
__________________________________________________________________________________

Voordat het verzamelen van data gaat beginnen, moet een organisatie daarom heel goed begrijpen dat zij meer is dan een verzameling processen, producten en informatie. Ieder bedrijf heeft een eigen Higgsboson-deeltje (‘Godsdeeltje’). Wanneer een onderneming dit deeltje weet te vangen en definiëren, creëert dat het diepst mogelijke inzicht in de belangrijkste doelen en strategieën van de organisatie.  Het management moet een extreem scherpe focus ontwikkelen om resultaatgerichte acties te onttrekken aan de continu veranderende data. Een ideale Big Data inrichting lost specifieke problemen op, beantwoordt specifieke vragen, en voorziet in inzichten die bedrijven in staat stellen zich snel aan te passen aan de uitdagingen zodra die zich voordoen. Vanuit CFO-oogpunt moeten Big Data-initiatieven bovendien een zeer korte implementatietijd hebben en zeer lage kosten.

Er zijn verschillende manieren waarop een CFO zijn voordeel kan doen met Big Data analyse om de waarde van zijn organisatie te verhogen en zijn eigen strategische positie te verbeteren. Hieronder 5 belangrijke voorbeelden:

1. Klantenrisico’s
Een van de grootste risico’s die de CFO moet kunnen begrijpen, kwantificeren en voorspellen is klantenrisico. Big Data analyse kan diepere inzichten naar boven brengen over klantgedrag, loyaliteit en sensitiviteit tegenover de producten en diensten van het bedrijf. De relatie leggen tussen deze gedragingen en sales, cashflow en winstgevendheid, kan de CFO voldoende munitie geven om gedegen strategische planningsbesluiten te nemen.

2. Groei & Innovatie
Van de hedendaagse CFO wordt verwacht dat hij niet slechts in de kosten snijdt, maar bijdraagt aan groei en innovatie. Big Data analyse stelt CFO’s in staat om beter groeikansen te identificeren van aangrenzende en nieuwe markten die hun bedrijven kan helpen schaalvoordeel en efficiency te realiseren. Diepere en bredere inzichten in potentiële samenwerkingen en synergiën kan CFO’s bovendien helpen succesvoller te worden in het spotten van interessante overnamedoelwitten en strategische samenwerkingen in de waardeketen.  


####


3. Klantwaarde & Waardering
CFO’s wordt vaak gevraagd de bedrijfswaarde te forecasten op basis van een vrije cashflow projectie. Via Big Data kan de CFO een betere voorspelling doen van toekomstige cashflows door de zogeheten customer lifetime values (LTVs) te kwantificeren. Met een betere grip op klantgedrag en een voorspeling van uitgavenpatronen kunnen CFO’s accuraat een schatting maken van de LTV’s van nu en in de toekomst. De som hiervan verschaft CFO’s een zeer klantgecentreerde forecast van de bedrijfswaarde.

4. Efficiency van executie
De uitdaging van hedendaagse CFO’s is om hun organisaties te begeleiden in de executie van de juiste strategieën in een snel veranderende wereld. De juiste Big Data analyseoplossing kan de CFO helpen aan continu bijgestelde voorspellingen die in lijn zijn met de bewegingen van externe factoren.

5 Compliance & Regelgeving
Voldoen aan compliance en regelgeving vormt voor veel CFO’s een tijd- en resource verslindend proces. Bovendien loopt een bedrijf risico wanneer het de benodigde informatie ontbeert om in compliance te zijn. Vooral grotere bedrijven kunnen geconfronteerd worden met verschillende onvoorziene compliance issues, vooral wanneer ze zich bezig houden met nieuwe business ontwikkeling of fusies en overnames. Een scherpe inschatting van wat nu en naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst nodig is, is een essentieel component voor toekomstige groei en succesvolle risicobeheersing.

Big Data op zichzelf is een incomplete oplossing. Big Data analyse met een goed gedefinieerde en gefocuste doelstelling is de volgende stap. Het identificeren van problemen, en het gebruiken van analytics om die problemen te lijf te gaan door data om te zetten in actieplannen, stelt de hedendaagse CFO in staat een meer strategische en invloedrijke rol op te eisen en hun bedrijf naar succes te navigeren.

Bron: CFO.com