De overheidsuitgaven voor sociale uitkeringen stegen met 4 miljard naar 155,6 miljard euro, bijna de helft van alle uitgaven.

Vandaag maakte het CBS bekend dat de overheid vorig jaar bijna 4 miljard euro meer heeft uitgegeven dan in 2017, en stijging van rond de 2,6 procent. Met het totaal van 155,6 miljard euro, waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven.

Het CBS zegt dat de toename vooral komt door hogere sociale uitkeringen voor zorguitgaven via de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Binnen de sociale uitkeringen zijn de uitgaven via de ZVW, WLZ en de Algemene ouderdomswet (AOW) de grootste kostenposten. Deze drie uitkeringen zijn de laatste jaren gezamenlijk goed voor bijna twee derde van de uitgaven aan sociale uitkeringen.

In 2018 vormden de sociale uitkeringen 47,8 procent van de overheidsuitgaven, tegenover 48,4 procent een jaar eerder. De daling komt doordat de overige overheidsuitgaven harder stegen dan de sociale uitkeringen, onder andere door hogere loonkosten van de overheid en een hogere afdracht aan de Europese Unie. De totale uitgaven van de gehele overheid kwamen in 2018 uit op 325,5 miljard euro.

Onmisbare E-learning voor ambitieuze financials

Wil je jouw kennis efficiënt op een hoger niveau brengen? Heb je behoefte aan praktijkgerichte cursussen maar ontbreekt het aan tijd? Volg dan onbeperkt online cursussen uit ons geaccrediteerd, actueel en praktijkgericht e-learning aanbod. In eigen tempo, waar en wanneer je wilt. Op je laptop, tablet of zelfs mobiele telefoon. 

Volg de gratis demo

(bron: CBS)