Het zijn roerige tijden op de Nederlandse arbeidsmarkt: jongeren komen moeilijker aan het werk, ouderen worden steeds sneller afgeschreven en de mismatch tussen vraag en aanbod wordt alleen maar groter. Om het tij te keren is een nieuwe kijk op inzetbaarheid onvermijdelijk, vindt Tempo-Team. Het belangrijkste is dat werkgevers en werknemers zich succesvol kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Tempo Team geeft 10 tips voor meer veerkracht.


De HR-dienstverlener heeft daarvoor het veerkrachtmanifest gelanceerd. Dit geeft werkgevers en werknemers 10 duidelijke handvatten om de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Recente CBS-cijfers laten zien dat het aantal werklozen in Nederland tot 650.000 is gestegen en van een daling is voorlopig nog geen sprake. De arbeidsmarkt zit op slot, zo klinkt het in de media. Door de onzekerheden houden werknemers en werkgevers vast aan oude waarden. Het zijn daarom de werkenden en organisaties die zelf de sleutel tot een betere arbeidsmarktdynamiek in handen hebben. Reden voor Tempo-Team om een statement af te geven om hiermee werkend Nederland meer in beweging te krijgen.


Mentaliteitsverandering is nodig
“We moeten vaste patronen doorbreken en vooroordelen loslaten”, aldus Suzanne Jungjohann, HR-directeur bij Tempo-Team. "Een mentaliteitsverandering is daarbij nodig. Veel mensen denken nog steeds dat veranderingen op de arbeidsmarkt vanzelf weer overwaaien, maar niets is minder waar. Het belangrijkste is dat werkgevers en werknemers zich succesvol kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden: veerkracht is dus essentieel. Vraag jezelf als werknemer bijvoorbeeld af: hoe neem ik mijn verantwoordelijkheid om aantrekkelijk te blijven voor werkgevers? En voor werkgevers: waarom zoek en selecteer ik altijd dezelfde soort mensen?"
__________________________________________________________________________________
Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
__________________________________________________________________________________

Jeugdwerkloosheid, mismatch, mobiliteit en vergrijzing
Om veerkrachtig met de vele veranderingen op de arbeidsmarkt om te gaan zijn 10 zogeheten veerkrachtversnellers geïntroduceerd. Deze punten dragen inzichten aan op trends als jeugdwerkloosheid, mismatch in bepaalde sectoren, stimulering van arbeidsmobiliteit en vergrijzing en geven suggesties voor oplossingen en aanpak. Bedrijven en werknemers zullen zich in bepaalde punten meer herkennen dan in andere. Tempo-Team adviseert betrokkenen dan ook om klein te beginnen. Door bijvoorbeeld drie punten te kiezen waarop gefocust wordt om daarmee echt resultaat te boeken. ”En het gaat daarbij niet zo zeer om radicaal andere procedures, maar meer door welke bril je naar de zaken kijkt, met wie je samenwerkt en dat je klein begint", aldus Jungjohann.

10 Veerkrachtversnellers

1. Creëer extra stage- of werk/leer plekken om jonge werkzoekenden ervaring te laten opdoen
Te veel jongeren, met of zonder startkwalificatie, staan langs de kant. Het is essentieel dat zij werkervaring opdoen. Wanneer elk bedrijf één extra stage of werk/leerplaats creëert, dan doen ze allemaal mee. Dat is het begin van een duurzame arbeidspositie. En jongeren zouden veel bewuster kansrijke opleidingen moeten kiezen. Natuurlijk wil je gaan studeren wat je leuk vindt, maar is daar in de toekomst ook werk in te vinden?

2. Investeer in opleidingen, ook van tijdelijk personeel
Blijven investeren in de kwaliteit van personeel, vast én flex, is de basis voor een gezonde en dynamische arbeidsmarkt. Investeer dus ook in tijdelijk personeel, ook al loop je de kans hen op te leiden voor ‘de buren’. Als iedereen dat doet, worden we er uiteindelijk allemaal beter van.

3. Benut het inzicht, de ervaring en de wijsheid van oudere werknemers
Stop met het stigmatiseren van oudere werknemers en werkzoekenden. We moeten focussen op de kwaliteiten en competenties van het individu. Onderzoek heeft al meerdere malen aangetoond dat 50 plussers gemotiveerd zijn, alles prima kunnen bijhouden en een schat aan ervaring meebrengen.


####


4. Sectoroverschrijdend solliciteren en mensen aannemen
Natuurlijk gaan werkzoekenden vaak op zoek naar precies dat werk waarvoor zij een opleiding hebben gevolgd of waarin zij de meeste ervaring hebben. Als dat er echter niet is, dan zullen ze moeten switchen. Advies hierbij: zoek het onbekende eens op. Verbreed de scope, volg een bijscholingscursus en doe andersoortige werkervaring op, ook al is dat tijdelijk. Werkgevers moeten primair letten op mentaliteit en motivatie van sollicitanten. Focus niet op wat iemand niet kan, maar juist op wat de sollicitant wél kan. Of bijna kan!

5. Iedereen is zijn eigen ‘HR-manager’
Duurzame inzetbaarheid begint bij jezelf. Elke medewerker moet aan scenarioplanning doen, ook al is daar niet direct een aanleiding voor. Anders gezegd: ‘Als mijn baan of beroep er straks niet meer is, wat dan? Wat maak ik voor plan om te zorgen dat ik blijf meedoen? Hoe blijf ik vitaal?’ Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid.

6. Publieke en private sector moeten nog intensiever samenwerken
Mensen uit de bijstand helpen is een uitdaging. Een nauwe samenwerking tussen de overheid en commerciële arbeidsbemiddelaars vergroot hun kansen. Dit moeten we niet incidenteel doen, maar structureel en gezamenlijk, met de nadruk op resultaat en minder belemmerende regels.
__________________________________________________________________________________
Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
__________________________________________________________________________________

7. Stimuleer interne mobiliteit veel sterker
‘Wie altijd hetzelfde blijft doen, weet zeker dat hij werkzoekend wordt.’ Een HR wijsheid die maar al te waar is. Medewerkers moeten zelf actiever werken aan hun eigen ontwikkeling en werkgevers moeten dit minder vrijblijvend benaderen. Maak functie om­schrijvingen bijvoorbeeld minder gedetailleerd, maar focus meer op rollen en resultaten. Haal werknemers met een vaste positie uit hun comfort zone om ze bewust te maken van hun langetermijnpositie op de arbeidsmarkt.

8. Kies voor diversiteit op de werkvloer
Bij werving en selectie van personeel kiezen werkgevers te vaak voor meer van hetzelfde. Dat is gemakkelijk, maar onverstandig. Een mix van jong en oud, man en vrouw, en verschillende achtergronden qua ervaring en opleiding geeft veel meer creativiteit, pragmatiek en dynamiek. Zo komen doel groepen die nu langs de kant staan ook makkelijker aan een baan.

9. Stimuleer eigen verantwoordelijkheid en waardeer anders denken
De kennis en ervaring van personeel wordt nog te weinig benut. In elke organisatie zit veel collectieve wijsheid en creativiteit. Haal dit naar boven en gebruik het, juist als de organisatie een moeilijke fase doormaakt. Stimuleer en waardeer eigen verantwoordelijkheid. Fouten maken is niet erg, als je er maar van leert.

10. Neem het initiatief en toon durf!
De arbeidsmarkt blijft traditioneel functioneren. Processen en structuren lijken te domineren. We hebben behoefte aan meer innovatie, creativiteit en durf. Probeer kleine en grote ideeën uit om te ontdekken wat wel of niet werkt. Pak samen projecten op en wissel ervaringen uit! Laten we morgen beginnen. Of nog beter: vandaag!

Bron: Tempo Team