Zzp’er geeft zichzelf ruime 8 voor kennisdeling met opdrachtgever

Uit onderzoek is gebleken dat zelfstandig professionals (zp'ers) zichzelf een ruime 8 geven als het gaat om kennisdeling met hun opdrachtgever.

Organisaties investeren veel om te boek te staan als ‘goede werkgever’ voor vast personeel. Met de toenemende mate van flexibilisering op de arbeidsmarkt rijst steeds vaker de vraag: wanneer is een organisatie een goede opdrachtgever? De Universiteit van Tilburg en HeadFirst, de initiatiefnemers van ZP Facts, deden onderzoek naar dit thema en gingen specifiek in op kennisdeling. 
Uit het onderzoek is gebleken dat zelfstandig professionals (zp’ers)  zichzelf een ruime 8 geven als het gaat om kennisdeling met hun opdrachtgever, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Toch valt er voor de opdrachtgever nog winst te behalen met behulp van de ‘Checklist goed opdrachtgeverschap’.
In het onderzoek van ZP Facts, de kwartaalmonitor voor zelfstandig professionals in de zakelijke dienstverlening, onder meer dan 700 zp’ers werd gevraagd in welke mate ze kennis delen met opdrachtgevers. En kunnen opdrachtgevers ervoor zorgen dat de zp’er zich nog meer betrokken voelt bij zijn werk en de organisatie, zodat hij meer kennis gaat delen?
Rick Kruiswijk, directeur van HeadFirst: “Kennis is de basis van iedere organisatie. Hoe deze kennis gedeeld wordt met collega’s is nog belangrijker. Het is bepalend voor het succes van het bedrijf.” Hij vervolgt: “Steeds meer bedrijven zien de waarde in van het tijdelijk inhuren van kennis van buiten de organisatie, veelal door zelfstandig professionals in te huren. Hierbij is het onderwerp kennisdeling van nog groter belang.”
Ruime 8 voor kennisdeling
Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat vaste werknemers binnen een organisatie over het algemeen vrij terughoudend zijn met het delen van kennis met anderen. Het is vaak niet inherent aan de taak die mensen uitvoeren, waardoor het gezien wordt als extra tijdsinvestering. Uit het onderzoek van ZP Facts is gebleken dat zp’ers wel hoog scoren op het gebied van kennisdeling. Ze geven zichzelf een ruime 8 als het gaat om het delen van kennis, zoals rapporten, methodes, modellen en ervaring met hun opdrachtgever, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen.
Checklist goed opdrachtgeverschap
Toch valt er voor inhurende organisaties nog winst te behalen. Daarom geeft ZP Facts opdrachtgevers een handvat met de ‘Checklist goed opdrachtgeverschap’:
1. Juiste professional op de juiste opdracht – De meeste zp’ers zoeken uitdaging, een toevoeging aan hun al opgedane ervaring. Als de opdracht weinig tot geen uitdaging biedt, ben je als opdrachtgever beter af met een zp’er van een lager niveau die wel de uitdaging vindt of met een zp’er die geen uitdaging zoekt.
2. Betrek zp’er bij de organisatie – Betrokkenheid van de zp’er bij de organisatie die hem inhuurt, heeft de grootste invloed op de mate van kennisoverdracht van de zp’er op de opdrachtgever. Neem de zp’er mee in de bedrijfsfilosofie en bijbehorende -doelstellingen en informeer hem over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.
3. Behandel de zp’er niet puur zakelijk – Zp’ers zijn als kleine bedrijfjes en uitermate professioneel, maar dat is geen excuus ze koel en zakelijk te behandelen. Toon begrip voor hun privéleven en biedt ze een prettige omgeving om in te werken. Op deze manier worden ze meer betrokken bij zowel het informele als formele netwerk.
4. Manager, waardeer de zp’er – Zp’ers hechten waarde aan ondersteuning van de inhurende manager. Toon aandacht, waardeer de (additionele) inspanningen van de zp’er en neem eventuele klachten serieus. Laat de zp’er niet ‘zwemmen’ in vage doelstellingen, geef feedback op het geleverde werk tijdens het project en niet enkel achteraf. Kortom, behandel de zp’er net als je een vaste medewerker in het team zou behandelen.

Gerelateerde artikelen