ZZP en DBA

"Weet jij hoe je na 1 mei nog als zelfstandige werkzaam kunt blijven?" verzucht Fred. Hij kijkt nadenkend en enigszins bedrukt. Als zelfstandige met hele specifieke IT-kennis werkt hij soms langdurig bij grote ondernemingen om hun IT-structuur op orde te krijgen en processen te ontwikkelen om het op orde te houden. Hij maakt gebruik van zijn eigen laptop, maar logt in op het netwerk van de opdrachtgever en moet zich houden aan diens kantooruren en beveiligingsregels.

Vaak zijn het opdrachten van een paar maanden, maar met de ene oplossing komt het volgende probleem naar boven dat om een oplossing vraagt. In het verleden verlengde hij zijn opdracht zonder er over na te denken. Zijn specialistische kennis en de kleine opdrachten in de rest van het jaar maken van hem een ZZP’er met VAR. 
Op mijn vraag “Heb je jouw opdrachtovereenkomsten al eens vergeleken met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst?” kijkt hij zo nodig nog sipper. “Belastingdienst – Hoe kan daar nu iets uit komen?” 
Dat is een normale ondernemersreactie, want als ZZP’er heb je natuurlijk al eigen opdrachtbevestigingen. Als je de voorbeelden van de Belastingdienst naast jouw overeenkomst legt, neem dan de gemarkeerde delen daaruit in ieder geval op in je eigen opdrachtbevestigingen (voor zover van toepassing). Die gemarkeerde delen bepalen namelijk voor de Belastingdienst of loonheffing verplicht is of juist niet. Alle andere afspraken die je maakt, zijn voor de inhouding loonheffing minder van belang. Als je ‘eigen’ afspraken maar niet die gemarkeerde teksten ondermijnen.
Leg vooral in overleg met de opdrachtgever vast hoe je de opdracht zult verrichten, beter nog hoe je het nu al doet. Dan is het niet moeilijk voor jou en je opdrachtgever om de overeenkomst na te komen. En: in gevallen waarin je eigenlijk als werknemer fungeert, was de VAR ook nu al geen garantie. Alleen was het dan nu jouw probleem en met de nieuwe wet wordt het een gezamenlijk probleem van jou en je opdrachtgever.
“Maar wat dan als ik niet rechtstreeks voor een opdrachtgever werk en een intermediair mijn backoffice regelt? Is mijn positie dan zwakker, want ik doe niet meer alles zelf?” Nee, ook deze intermediairs hebben hierover nagedacht. 
Organisaties als de Bovib (belangorganisatie van inhuurorganisaties – de intermediairs) en diverse ZZP’netwerken zijn ook al langere tijd met de overheid, politiek en Belastingdienst in overleg over hoe de overgang VAR naar DBA zonder strubbelingen kan verlopen. Want als je via bemiddeling een opdracht gaat vervullen en de facturatie hiervan ook via de intermediair wordt geregeld, zijn er meer mensen in de opdrachtketen. Met de nieuwe wet zijn ook de opdrachtgever en de intermediair verantwoordelijk voor de zelfstandigheid van de ZZP’er binnen de opdracht. 
Als ZZP’er kun je aan het roer blijven door zelf een overeenkomst tot opdracht met een opdrachtgever aan te gaan. Vanaf 1 mei a.s. moeten opdrachtgevers, ZZP’ers en intermediairs gaan acteren om de overeenkomsten te sluiten. De opdrachten moeten zo worden uitgevoerd dat de overeenkomsten ook gevolgd worden. Als vanaf 1 mei 2017 blijkt dat je niets gedaan hebt, of de overeenkomsten niet juist zijn of niet gevolgd worden, kan dat leiden tot naheffing. Wachten tot volgend jaar is dus geen optie: niet voor ZZP’er, maar ook niet voor opdrachtgever of intermediair.
Ilonka Kelder (47) is al ruim 25 jaar werkzaam in de accountancybranche, de laatste bijna 15 jaar bij FACET Accountants & Adviseurs,  waar zijn behalve accountant en partner ook de rol van Compliance Officer vervult. Haar focus ligt op de MKB-ondernemer: met haar ervaring en kennis zoekt zij de knelpunten waardoor zij hem of haar beter laat ondernemen.

Gerelateerde artikelen