Zorginstellingen: ‘Stroomnet voor zorgbedrijven raakt overbelast’

Congestie raakt bedrijven in de zorgsector

Bijna de helft van de Nederlandse zorginstellingen dreigt in de problemen te komen als gevolg van de overbelasting van het stroomnetwerk. Dit blijkt uit recente meetgegevens van Joulz, een bedrijf gespecialiseerd in het beheer van energie-infrastructuur. Dat meldt het ANP. Ongeveer 15% van alle werkenden heeft een baan ‘in de zorg’.

  • Investeer in modernisering elektriciteitsnetwerk voor stabiliteit
  • Zorginstellingen dreigen in de problemen door stroomnetoverbelasting
  • Industriële bedrijven kunnen worden afgesloten vanwege capaciteitsoverschrijding.

Joulz analyseerde de gegevens van 18.000 klanten en constateerde dat zowel zorginstellingen als industriële bedrijven kampen met problemen. Veel bedrijven en instellingen verbruiken meer stroom dan waarvoor ze een contract hebben afgesloten. Dit kan leiden tot schadeclaims of zelfs afsluiting van de stroomvoorziening.[Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Beperkte mogelijkheden tot aanpassing contracten

Normaal gesproken kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag indienen om hun contract aan te passen aan hun stroombehoeften. Echter, door de overbelasting van het stroomnetwerk zijn dergelijke uitbreidingen in grote delen van Nederland niet meer mogelijk. Zorginstellingen zullen vanwege hun bijzondere status niet snel worden afgesloten, maar voor industriële bedrijven is het gevaar reëel.

Recente ontwikkelingen

De recente ontwikkelingen in de energie-infrastructuur benadrukken de dringende noodzaak voor zowel overheid als bedrijven om te investeren in de modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Zonder adequate maatregelen riskeren we niet alleen verstoringen in de levering van essentiële diensten zoals gezondheidszorg, maar ook economische schade voor industriële sectoren.

De zorgsector in Nederland biedt naast verpleging/verzorging en gehandicaptenzorg ook thuiszorg en ziekenhuiszorg. Daarnaast bestaat de sector uit een groep van 22.000 medisch specialisten, waarvan 40% in vrij beroep. Ze zijn actief in ziekenhuizen, eigen praktijken, als zzp’ers en in universitaire medische centra. De zorgsector draagt volgens het CBS (2020) ongeveer 13,5% bij aan het bruto binnenlands product (BBP) en is daarmee een van de grootste sectoren van Nederland. Dit omvat naast uitgaven aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg ook de uitgaven aan farmaceutische producten en medische apparatuur.

De zorgsector biedt werk voor 1,4 miljoen banen in de zorg. Dit omvat verpleegkundigen, artsen, paramedici, administratief personeel en andere zorgprofessionals. De publieke en private uitgaven aan gezondheidszorg bedragen ongeveer € 100 miljard, waarvan ongeveer € 7,5 miljard voor geneesmiddelen.

Gerelateerde artikelen