Zonder NOW nieuwe banen

Niet-gesteunde bedrijven creëerden banen, gesteunde stootten ze af. Vooral vrijetijdsbesteding is NOW-gesteund.

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen, dat is meer dan 30 procent van de 8,5 miljoen werknemersbanen die er die maand waren. De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), en cultuur, sport en recreatie (76 procent). Ver daaronder kwam nummer drie, verhuur en overige zakelijke diensten, waaronder ook uitzendbureaus vallen (57 procent). Dit meldt het CBS vandaag. 

Geen NOW = nieuwe banen

Die top drie is ook de top drie bedrijfstakken waar van maart tot en met juni de meeste banen verdwenen. Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen, een afname van 6,9 procent. Bij de bedrijven die géén NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen juist, met 0,3 procent. Dat gold zelfs voor de horeca: bij de 15 procent bedrijven die géén NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen, met 6,4 procent zelfs.

Wat verder opvalt is dat werknemers tot 30 jaar beter vertegenwoordigd zijn in de bedrijven die NOW-steun ontvangen, dan andere leeftijdsgroepen. Van de banen bij de bedrijven was zelfs 42 procent bezet door werknemers van 20 tot 25 jaar.

(bron: CBS; foto: Victor He, Unsplash)

Gerelateerde artikelen