Zomerstop in de VS voor renteverhogingen

In de Amerikaanse financiële sector is al sprake van verkrapping.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft erop gehint dat de rente in de Verenigde Staten bij het rentebesluit volgende maand mogelijk niet verder wordt verhoogd. Tijdens een toespraak op een conferentie in Washington wees hij erop dat krachtig ingrijpen door de Fed minder hard nodig is nu er in de Amerikaanse financiële sector toch al sprake is van verkrapping als gevolg van de recente onrust in de bankensector.

“We hebben een lange weg afgelegd”, benadrukte Powell in zijn speech. Daarmee doelde hij op de vele renteverhogingen die de Fed de voorbije periode al heeft doorgevoerd om de hoge inflatie te bestrijden. “Nu we zover zijn gekomen, kunnen we het ons veroorloven om naar de data en de zich ontwikkelende vooruitzichten te kijken om zorgvuldige beoordelingen te maken”, voegde hij eraan toe, terwijl hij voorlas uit voorbereide aantekeningen.

Powell legde ook uit dat het idee achter de renteverhogingen is dat lenen duurder wordt. Zo hoopt de centrale bank de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhooggaan. Zo’n financiële verkrapping kan geregeld worden door renteverhogingen van de Fed.

Maar als de markt zelf risico’s meer uit de weg gaat en lenen minder aantrekkelijk maakt, werkt dat natuurlijk ook. “Als gevolg hiervan hoeft onze beleidsrente misschien niet zoveel te stijgen als anders het geval zou zijn geweest om onze doelen te bereiken.”

(ANP)

Gerelateerde artikelen