‘Zoeken naar balans’ – Brian Mackie, Maxxium Worldwide

fallback
'Mijn uitdaging?. Het doet me deugd dat ik hierop twee antwoorden níet hoef te geven. Want zowel de invoering van de IFRS-standaarden als de Sarbanes-Oxley-richtlijnen zijn voor ons géén issues. Om twee eenvoudige redenen.

Ten eerste zijn wij een relatief nieuw bedrijf, dat from scratch of zijn financiële huishouding moest opzetten. Die is daarom grotendeels in overeenstemming met de IFRS-eisen.

Ten tweede zijn wij weliswaar wereldwijd actief, maar in één belangrijke markt zijn we niet aanwezig: de Verenigde Staten. Sarbanes-Oxley is derhalve niet voor ons relevant. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk een forse uitdaging ligt. Wij rollen over de 35 landen waar we gevestigd zijn een uniform erp-systeem uit. Naar verwachting completeren we dat over anderhalf jaar. We vinden het uiterst belangrijk dat iedereen op dezelfde wijze rapporteert. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat elk land zich ook committeert aan de uniforme rapportageregels.’

Mijn behoefte
‘Wij hebben vier gelijkwaardige aandeelhouders. Het is belangrijk dat elk van hen vertrouwen houdt in de activiteiten van Maxxium en daar op transparante wijze over wordt geïnformeerd. De huidige uitrol van het erp-systeem past daarin. Wat ook erg belangrijk is, is inzicht in de besteding van onze gelden. Marketingkosten zijn een van de grootste kostenposten voor ons, je wilt het geld dáár uitgeven waar het het meeste oplevert. Dat vraagt om goede monitoring. Bijvoorbeeld van het gedrag van onze afnemers. Ondanks dat we nog een lange weg hebben te gaan voordat ons systeem volledig is uitgerold, merken we nu al dat we meer inzicht hebben in prijsniveaus, waardoor we gerichtere prijzen kunnen hanteren per afnemer. Behalve dat dit tot loyalere relaties leidt, bevordert het ook dat wij voor onze klanten easy to deal with zijn.’

In control of in business?
‘Los van tijdgebonden uitdagingen, zoals de nieuwe boekhoudregels of in ons geval de uitrol van een wereldwijd erp-systeem, is het zoeken van balans voor een CFO een voortdurende uitdaging.

Balans tussen het acteren als onafhankelijk individu en teamspeler, maar ook tussen de control-kant en de business-kant. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren leiden tot een meer control-gerichte benadering. Hoe groter de organisatie, hoe lastiger dat is. Tot een bepaald niveau kun je persoonlijk nog je stempel drukken. Maxxium benadert een omvang waarbij dat steeds lastiger wordt. Het team om je heen en de processen die je hanteert worden dan veel belangrijker. Neem onze wereldwijde uniforme rapportage. Sommige vestigingen willen daar om lokale redenen van afwijken. Ik moet nagaan of die redenen gerechtvaardigd zijn, of dat het een kwestie van onwil is. Daarvoor ga ik persoonlijk langs, waar ook veel van mijn tijd voor gereserveerd is. Maar uiteindelijk is het op die wijze controlerend optreden wat mij betreft wel een van de belangrijkste taken van een CFO.’

Brian Mackie (1959) is CFO van Maxxium Worldwide, Amsterdam. Mackie volgde de studie Business Studies & Accounting aan de universiteit van Edinburgh. Bij KPMG Schotland ging hij vervolgens aan de slag als accountant. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar Mars, waar hij zeven jaar diverse fi nanciële functies bekleedde. Daarna werkte hij als Europese CFO bij het Canadese softdrinkconcern Cott. Vijf jaar geleden trad hij als CFO aan bij het nieuwe bedrijf Maxxium Worldwide.

Maxxium verzorgt de distributie, verkoop en marketing van diverse bekende dranken, zoals Famous Grouse, Absolut Vodka, Remy Martin Cognac en Jim Beam Bourbon. Het in 1999 opgerichte bedrijf heeft vier aandeelhouders en is met ongeveer 1700 medewerkers actief in zestig verschillende markten.

Gerelateerde artikelen