Zo slagen bedrijven in boeien schaarse talenten

De onafhankelijkheid die met autonomie gepaard gaat, biedt de mogelijkheid om risico's te nemen die kunnen slagen of mislukken.

Werknemers werken nog steeds echt hard. Maar werken met hart en ziel is voor velen steeds lastiger op te brengen: onderzoek op de Amerikaanse werkvloer laat zien dat zeventig procent van de werknemers zich niet verbonden voelt met hun baan. Door stress, of doordat ze nieuwe technologische ontwikkelingen niet kunnen bijbenen of juist te lang moeten blijven hangen in een ouderwetse werkwijze, zijn ze hun motivatie kwijtgeraakt.

Autonomie
Een gemiste kans, zegt Korn Ferry: het zijn juist de gemotiveerde mensen die het verschil maken. Zij zijn het die hebben gezorgd voor de innovaties van vandaag de dag, om nog maar niet te spreken van de winsten bij veel bedrijven. Voor organisaties is het dus van groot belang om werknemers te motiveren en gemotiveerd te houden.

Korn Ferry deed wereldwijd onderzoek naar bedrijven die schaars talent voor langere tijd aan zich weten te binden. Dit zijn vooral organisaties die hun werknemers als kapitaal zien en daarin ook investeren. Dat doen ze op de volgende manieren: ze geven hun werknemers autonomie (persoonlijke verantwoordelijkheid), ze ontwikkelen medewerkers in hun competenties waarmee de mate waarin ze bekwaam zijn en efficiënt hun werk kunnen doen toeneemt. “Daarnaast koppelen ze het werk aan een meer onderliggend doel (persoonlijke identiteit)”, zegt Madeline Dessing van Korn Ferry Nederland. “Tevredenheid over deze drie intrinsieke behoeften helpt mensen en hun organisaties bloeien.”

Gratis sushi
De onafhankelijkheid die met autonomie gepaard gaat, biedt de mogelijkheid om risico’s te nemen die kunnen slagen of mislukken. “De leerervaring die daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat mensen beter worden in hetgeen ze doen, ze bouwen competentie op. Wie daarbij een doel heeft dat hij of zij wil bereiken, is vaak in staat om obstakels te overwinnen,” aldus Dessing. “Het hebben van autonomie, competentie en zingeving – oftewel: dat je zinvol werk doet – zorgt voor intrinsieke motivatie en dat leidt vaak weer tot innovatie.”

Netflix is een voorbeeld van een bedrijf dat deze strategie succesvol toepast. De organisatie neemt alleen mensen in dienst die autonomie en de daarmee gepaarde verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Door onnodige bureaucratie te vervangen door vertrouwen en verwachtingen, kunnen werknemers zich focussen op datgene waarvoor ze zijn aangenomen: creëren en innoveren. “Het gaat er niet om je mensen te verwennen met gratis sushi. Je geeft ze het meest als je ze topcollega’s geeft om mee te werken,” aldus Patty McCord, een voormalig recruiter voor Netflix. “Topcollega’s vormen de beste werkomstandigheden.”

Investering in plaats van kostenpost
Een ander mooi voorbeeld van hoe het ook kan, komt van Singapore Airlines. Deze luchtvaartmaatschappij geeft jaarlijks 100 miljoen dollar uit aan het trainen van hun werknemers waarbij ze leren dat ze zelf een grote mate van verantwoordelijkheid mogen nemen als het gaat om de passagiers tevreden te houden. Verder krijgt het personeel uitgebreide mogelijkheden om elders in het bedrijf aan de slag te gaan. Het resultaat: gemotiveerde mensen die geïnteresseerd en uitgedaagd blijven waardoor de uitstroom ook tot een minimum beperkt blijft. Singapore Airlines ziet de 100 miljoen dollar dan ook niet als een kostenpost maar als een investering.

Waarde van mensen
Een organisatie verandert niet vanzelf: daar dienen de managers voor te zorgen. Traditioneel autoritair aansturen, van boven naar beneden, werkt niet meer. Managers die werknemers laten ondernemen en hen die taken geven waarbij ze snel moeten leren en er daarbij voor zorgen dat ze de te behalen doelen duidelijk, overzichtelijk en uitdagend houden, zorgen ervoor dat werknemers gemotiveerd blijven, willen innoveren en niet snel naar een andere werkgever op zoek gaan.

Of zoals Dessing het verwoordt: “De waarde van mensen binnen organisaties – hun vermogen om te leiden, te creëren, om verandering te sturen – is vele malen groter (2,33 keer het potentieel) dan van activa zoals technologie, onroerend goed en hardware, waar de focus ligt voor de meeste bedrijven.”

Gerelateerde artikelen