Zo maakt u Europees geld beschikbaar voor uw organisatie

In een sessie op het Jaarcongres Public Finance deelden experts van Vindsudisies de grootste subsidiekansen.

Europa stelt de komende zeven jaar miljarden beschikbaar voor thema’s als energietransitie, mobiliteit en de economie. Deze gelden worden verdeeld over een groot aantal omvangrijke Europese subsidieprogramma’s, opgedeeld in meerdere aanvraagtijdvakken op verschillende thema’s en type projecten. Hoe kun je als publieke organisatie op een effectieve en succesvolle manier aanspraak maken op dit kapitaal?

Bijna nergens gaat de uitdrukking ‘door de bomen het bos niet meer zien’ zo goed op als bij het woud van de Europese subsidies. Jaarlijks worden en honderden miljarden verdeeld via duizenden regelingen – makkelijk is het dus niet om daar als financial je weg in te vinden. En dat is toch jammer, aangezien er een hoop moois bereikt kan worden met de collectieve Europese middelen. Bij Vindsubsidies (een prettig directe naam voor een bedrijf) zijn ze gespecialiseerd in het effectief aanvragen van subsidies en hebben ze een werkwijze ontwikkeld voor gemeenten, regio’s en andere overheden om effectief subsidie aan te vragen. Tessa de Boer & Udo van Unen van Vindsubisies deelden hun kennis op het Jaarcongres Public Finance op donderdag 30 oktober.

De eerste belangrijkste les is om vooral niet teveel te willen: dus niet eindeloos opportunistisch te grasduinen door de verschillende regelingen om maar overal lukraak wat in te vullen, maar echt kiezen om, op de lange termijn, met een heldere visie en marketing aan de slag te gaan. Specialiseren dus, en goed nadenken waar je je als stad of regio mee wil profileren. Daarnaast helpt het heel erg om aan te sluiten bij de kernambities van de Europese Unie:
– Europese green deal
– Een economie die werkt voor mensen
– Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
– bevordering van de Europese levenswijze
– Een sterker Europa in de wereld
– Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Daarnaast moet je vooral ook niet het werk onderschatten dat in een goede Europese aanvraag gaat zitten. Een beetje aanvraag kost al gauw 500 uur om samen te stellen. De organisatie moet daar dus intern ook op berekend zijn en die kostbare manuren niet zomaar verspillen aan frivole aanvragen, maar alleen aan aanvragen die echt bijdragen aan de grote strategie en die een goede kans maken op succes. Wat het misschien soms een beetje lastig maakt is dat de strategie soms bij de raad en de wethouders liggen, maar dat de uitvoering dan weer bij de ambtenarij ligt – goed intern afstemmen is dus van levensbelang. Ook gaven de adviseurs van Vindsubsidies mee dat het, stom genoeg, ook erg belangrijk is om de organisatie voor te bereiden op het feit dat er een zak geld binnenkomt. Het is immers vrij suf als er weer een hoop moet worden teruggestuurd omdat er niemand is om de mooie plannen uit te voeren, iets wat kennelijk vaker voorkomt dan je zou denken.

Enfin, zo’n heel subsidietraject dat soms jaren kan duren krijg je natuurlijk nooit in een uurtje uitgelegd, noch lukt het om maar een begin te maken met het uitleggen van de vele Europese regelingen. Toch was het een handzame sessie en het is goed om te weten dat er ook bureaus zijn die wél de weg weten in het woud van de Europese subsidies.

Gerelateerde artikelen