‘Ziekenhuizen vaak klemvast aan ICT-leverancier’

Ziekenhuizen zitten in veel gevallen ‘klemvast’ in de handen van leveranciers van zorginformatiesystemen.

Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een nieuwe publicatie.

Een te grote afhankelijkheid kan volgens de ACM leiden tot hogere prijzen en een rem op de digitale uitwisseling van gegevens en andere vernieuwingen in de zorg.

Een zorginstelling zou volgens de ACM zelfs zo afhankelijk kunnen worden van één ICT-bedrijf dat overstappen naar een andere partij niet of alleen met veel moeite of tegen hoge kosten mogelijk is. Het kan ook moeilijk zijn om systemen of applicaties van andere ICT-bedrijven aan die zorginformatiesystemen te koppelen. Dat kan weer ten koste gaan van eerlijke marktconcurrentie en uiteindelijk ook van de kwaliteit van de zorg.

De ACM vindt dat ICT-bedrijven niet mogen handelen in strijd met de concurrentieregels. Daarom gaat de mededingingswaakhond een leidraad opstellen om de regels voor partijen in de markt te verduidelijken en er ook voorbeelden bij geven.

De ACM komt in het najaar met een eerste versie, na overleg met onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nederlandse Zorgautoriteit. Dan kunnen andere partijen er nog op reageren. De toezichthouder hoopt op die manier de ‘leveranciersklem’ in de zorg te beperken. De ACM benadrukt dat het altijd kan optreden tegen partijen die de concurrentieregels overtreden.

Gerelateerde artikelen