Zestig procent bedrijven gebruikt HR analytics

Gebruikers willen meer tools voor analyse en interpretatie van data.

Zes op de tien Europese bedrijven maken gebruik van HR & people analytics. Bij 21 procent van de bedrijven staat het implementeren hiervan voor het komende jaar op de planning. Dat is 15 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van HR- en payrolldienstverlener SD Worx.

Een meerderheid van de Europese bedrijven (56%) gelooft in de meerwaarde van HR & people analytics. Nederlandse bedrijven steken hier bovenuit met 67 procent. Vooral internationale organisaties en middelgrote tot grote bedrijven geloven in het potentieel. Het gaat daarbij in de eerste plaats om datarapporten die de loonadministratie en personeelskosten in kaart brengen, gevolgd door verzuim, personeelsplanning en capaciteitsbeheer, en de werving en selectie van personeel.

Toch zijn er een aantal redenen waarom vier op de tien bedrijven niet werken met HR & people analytics. Ruim een kwart (28%) van deze weigeraars geeft aan dat ze deze gegevens simpelweg niet nodig hebben. Daarnaast ontbreekt het bij Nederlandse bedrijven ook aan tijd of mankracht om dit in te richten (23%), manieren om deze data te verzamelen (10%) en geschikte systemen (9%).

Ook bedrijven die wel al bezig zijn met HR & people analytics maken nog niet volledig gebruik van alle mogelijkheden. Zij hebben vooral nog behoefte aan gebruiksvriendelijke en slimme tools voor data-analyse, -interpretatie en -visualisatie. Meer dan de helft (52%) van de Europese bedrijven zegt deze technologie te gebruiken voor zowel strategische als operationele beslissingen. Nederland zit met 44 procent iets onder het Europees gemiddelde.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral HR-managers en de directie gebruik maken van HR & people analytics. Ruim de helft (52%) van de Europese bedrijven geeft aan dat dergelijke rapporten ook nuttig zijn voor werknemers en managers. Dat geldt zowel bij beslissingen op teamniveau, bijvoorbeeld over welk talent er beschikbaar is, als bij individuele zaken, zoals de efficiënte tijdsbesteding van werknemers.

Ook hier blijkt dat de grootte van het bedrijf een bepalende factor is. Het zijn vooral werknemers en managers van grotere bedrijven die gebruik maken van HR & people analytics (63%). Voor middelgrote bedrijven is dat 59 procent, voor bedrijven met minder dan 250 werknemers ligt dit percentage wat lager met 48 procent.