Zelfstandige professionals verkrampen in hun werk

Vele professionals willen veranderen, maar durven niet vanwege hun inkomen.

Bedrijven leunen sterk op zelfstandige professionals, waarvan er steeds meer komen. Onder het oppervlak van hun deskundigheid gaat heel wat twijfel schuil, zo blijkt uit onderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. Bijna de helft van de zelfstandig gevestigde zakelijk professionals wil iets veranderen op het gebied van zijn of haar carrière of privéleven, maar durft deze stap niet te zetten.

Dit blijkt uit de eerste meting van de Vitaliteitsmonitor van Movir onder 870 verzekerden. Movir onderzocht de vitaliteit van de zelfstandig gevestigde zakelijk professionals aan de hand van het thema ‘talenten en drijfveren’.

85 procent van de zakelijk professionals geeft aan dat hun werk zinloos zou zijn als het geen maatschappelijke waarde zou hebben. Deze groep geeft zichzelf een 7,6 voor de eigen vitaliteit.

Ruim de helft (52%) van de zakelijk professionals ervaart geen goede balans tussen werk en privé. Maar slechts een derde vindt dit vervelend. 85 procent houdt van uitdagingen waar anderen voor terugschrikken.

Toch knaagt het bij de zakelijk professionals. Ruim een kwart weet wat hij of zij goed kan, maar slaagt er niet altijd in om dit talent te benutten. Zekerheid is belangrijker dan de vrijheid om het werk zelf in te richten, zegt tachtig procent van de respondenten. Jongere zakelijke professionals piekeren meer en hebben meer financiële zorgen dan oudere. 

Vier van de tien zakelijk professionals durven geen belangrijke stap te zetten in hun leven, zoals minder werken of het werk anders inrichten. Zestig procent geeft aan teleurgesteld te zijn als het niet lukt om deze stap te zetten.

Ondanks de coronacrisis zegt een kwart van deze zelfstandig professionals geen nadelen te ondervinden van het ondernemerschap. Nog steeds heeft 95 procent liever een eigen bedrijf dan een beter betaalde functie ergens anders.

 

Gerelateerde artikelen