Zakelijke schuldeisers pakken debiteuren harder aan

Vanwege de kredietcrisis wordt het voor ondernemers steeds moeilijker om aan geld te komen. Zij zitten hun debiteuren daarom dichter op de huid en vragen eerder dan voorheen om tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Dat stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Zakelijke schuldeisers geven hun vorderingen in het business to business-verkeer sneller tern incasso uit handen aan gerechtsdeurwaarders. Ook vragen ze eerder om directe maatregelen tegen de schuldenaar, zoals conservatoir beslag.

Mr. Karen Weisfelt, directeur van de KBvG, stelt dat de effecten van de kredietcrisis op dit moment vooral zichtbaar zijn in het B2B-segment en nog niet of in veel mindere mate in het business to consumer-segment (zoals onder andere bij huur, energie enzorg).

‘Wat we bijvoorbeeld zien is dat financiële instellingen, maar ook het MKB nadrukkelijk meer aandacht zijn gaan besteden aan het innen van oudere vorderingen. Kennelijk hebben zij het gevoel dat zij anders hun geld niet meer terug zien. Schuldenaren betalen als gevolg van de kredietcrisis steeds minder makkelijk.’

De gerechtsdeurwaarder heeft een unieke spilfunctie – hij speelt als openbaar ambtenaar vanouds een belangrijke rol bij de inleiding van gerechtelijke procedures en de tenuitvoerlegging
van uitspraken.

Maar daarnaast is hij ook intermediair tussen partijen. Daardoor kunnen zij tijdig helpen voorkomen dat schulden te ver oplopen en dat vorderingen onbetaald blijven.

‘Overigens merken wij nog niet dat de kredietcrisis leidt tot een toename van het aantal gerechtelijke procedures. Hier is sprake van een uitgesteld effect. In de meeste gevallen proberen de gerechtsdeurwaarders de vordering zonder tussenkomst van de rechter te innen,’ aldus Weisfelt.

Gerelateerde artikelen