Zakelijke inkoop via e-auctions in de lift

fallback
E-auctioning, het inkopen van goederen, producten en diensten door middel van een geautomatiseerde veiling onder gekwalificeerde aanbieders, was één van de grote beloften tijdens de internet-hausse. Daarna is er in de zakelijke omgeving echter nog maar relatief weinig van vernomen, maar langzaamaan lijkt het er dan toch van te komen.

Dat bleek zeer recent uit de Procurement Survey van Insinc onder de top500 van het Nederlandse bedrijfsleven. Het inkopen op online veilingen en marktplaatsen breekt door in het bedrijfsleven. Van de organisaties die nog geen ervaring hebben met e-auctioning (50%), gaat de helft het middel inzetten. De organisaties die wel ervaring mee hebben, passen online veilingen in de toekomst alleen maar meer toe.

Aan het onderzoek deden de hoofdverantwoordelijken voor inkoop uit ongeveer 80 organisaties met meer dan 10.000 medewerkers mee. Ongeveer 20% van de respondenten die de vragen over e-auctioning heeft beantwoord, is niet bekend met het fenomeen. Van de overige organisaties heeft de helft er daadwerkelijk ervaring mee. De meerderheid daarvan zet het middel vaker per jaar in.

Kwalitatieve factoren
Alex Couperus, partner van Insinc: ‘Online veilingen gaan een vaste plaats innemen in procurement. De markt is vrij lang kritisch geweest over de meerwaarde. Nu begint men de voordelen in te zien.’ Dat is volgens hem ook logisch: ‘E-auctioning, mits goed opgezet, kan organisaties helpen transparantie te creëren en de beste prijs te bereiken. Overigens is de beste prijs niet noodzakelijkerwijs ook de laagste prijs. Een goede online veiling houdt rekening met kwalitatieve factoren zoals kwaliteit, leveringsvoorwaarden, leveringstermijn en dergelijke.’

Het gebruik van online veiling is vooralsnog een betrekkelijk klein element binnen het totaal van tactische inkoop. E-auctioning komt alleen tot zijn recht als het toegevoegde waarde biedt en rendeert. Organisaties zetten online veilingen voornamelijk in voor de inkoop van concrete producten en diensten met een heldere omschrijving, zoals facilitaire diensten, kantoorartikelen en ICT.

Tactische prioriteit
Een aantal organisaties gebruikt e-auctioning voor het inkopen van productiegerelateerde goederen. Het inkopen van gespecialiseerde kennis geschiedt vandaag de dag al mondjesmaat via online veilingen.
De uitkomsten van het onderzoek zijn in lijn met research uit 2004 van het Amerikaanse onderzoeksbureau Meta Group. Meta ziet dat B2B-procurement van goederen en diensten via online veilingen tot 2006 een tactische prioriteit zal blijven voor de meeste organisaties.

Gerelateerde artikelen