Wolters Kluwer en Sdu bereiken overeenkomst

fallback
Wolters Kluwer, een toonaangevende multinationale uitgeverij en aanbieder van informatiediensten, en Sdu, een leidende aanbieder van professionele informatiediensten in Nederland en Duitsland, maken vandaag bekend dat zij een principe overeenkomst hebben bereikt inzake de inbreng van een groot deel van de activiteiten van de vakbladuitgeverij ten Hagen & Stam in Sdu Uitgevers.

De principe overeenkomst tussen Wolters Kluwer en Sdu betreft de inbreng van circa 80% van de bedrijfsactiviteiten van ten Hagen & Stam in Sdu Uitgevers, een dochteronderneming van Sdu. De onderdelen die ingebracht worden betreffen de uitgeefactiviteiten van bouw, ICT en een gedeelte van industrie. Tevens zal een beperkt gedeelte van de service units en stafdiensten meegaan. In totaal zijn ruim 280 medewerkers betrokken bij de inbreng. De resterende 20% van de bedrijfsactiviteiten van ten Hagen & Stam blijft onderdeel van Wolters Kluwer.

ten Hagen & Stam, gevestigd in Den Haag, telt in totaal ruim 400 medewerkers en behaalde in 2003 een omzet van ongeveer EURO70 miljoen. Bekende publicaties van ten Hagen & Stam zijn Cobouw, Automatisering Gids en NBD. In ruil voor de ingebracht activiteiten van ten Hagen & Stam, verkrijgt Wolters Kluwer een minderheidsaandelenbelang in Sdu Uitgevers en een niet nader bekend te maken bedrag in contanten. Het aandelenbelang dient voornamelijk ter financiering van de transactie en tevens om het toekomstige succes van ten Hagen & Stam als onderdeel van Sdu Uitgevers te ondersteunen.

Eind 2002 voerden Wolters Kluwer en Sdu gesprekken over de verkoop van ten Hagen & Stam aan Sdu, deze gesprekken hebben echter toen niet tot een resultaat geleid. In mei 2003 is gestart met de reorganisatie van ten Hagen & Stam waarbij door structurele kostenbesparingen en investeringen in nieuwe backoffice systemen een verbeterd resultaat van ten Hagen & Stam is bereikt. De besprekingen met Sdu zijn hervat nadat Sdu zich opnieuw bij Wolters Kluwer als geïnteresseerde partij heeft gemeld.

“We zijn verheugd over de overeenstemming met Sdu”, aldus Jean-Marc Detailleur, lid van de Raad van Bestuur van Wolters Kluwer en verantwoordelijk voor ten Hagen & Stam. “Hierdoor wordt aan de activiteiten van ten Hagen & Stam, die heel goed aansluiten bij het portfolio van Sdu Uitgevers, een beter toekomstperspectief geboden. Met deze overeenkomst zijn de belangen van ten Hagen & Stam, Wolters Kluwer en ook Sdu zeer goed gediend.”

Bert Jongsma, voorzitter Raad van Bestuur van Sdu, merkt op dat “het belang van Sdu bij de inbreng van activiteiten van ten Hagen & Stam ligt bij de versterking en verbreding van de positie op markten waar Sdu Uitgevers reeds actief is. ten Hagen & Stam betekent een versterking voor ons, zowel voor de positionering van onze uitgeverij op het terrein van Recht en Praktijk als voor het ICT-fonds van Academic Service. Daarnaast is de uitgeefgroep Bouw voor ons een belangrijke verbreding. Ik ben dan ook heel tevreden met de uitkomst van de besprekingen met Wolters Kluwer.”

De voorgenomen overdracht van de activiteiten van ten Hagen & Stam vloeit voort uit de strategie van Wolters Kluwer in Europa. De divisie Legal, Tax & Regulatory Europe, met een omzet van EURO1.279 miljoen en 8.009 medewerkers, richt zich op de marktsegmenten juridisch, fiscaal/financieel, human resources, overheid, veiligheid & milieu en transport. De doelstelling is in ieder van deze segmenten de leidende posities te versterken. De activiteiten van ten Hagen & Stam gericht op bouw, ICT en de industrie sluiten niet langer aan bij de kernactiviteiten van Wolters Kluwer.

De strategie van Sdu is gebaseerd op groei in de bestaande activiteiten en in aanpalende professionele en educatieve markten in Nederland en omringende landen. De activiteiten van ten Hagen & Stam geven Sdu Uitgevers de mogelijkheid haar activiteiten op een aantal terreinen te verbreden, alsmede autonome groei en synergie ter zake van productontwikkeling, marktbewerking en services te bewerkstelligen. De medewerkers van ten Hagen & Stam en Sdu, het vertegenwoordigend overleg en de vakbonden zijn geïnformeerd over de voorgenomen inbreng en het proces van overleg is gestart. De bereikte overeenkomst is onder voorbehoud van de vereiste goedkeuring van de toezichthoudende instantie.

Wolters Kluwer (Euronext Amsterdam: WKL) is een toonaangevende multinationale uitgeverij en aanbieder van informatiediensten. De onderneming richt zich vooral op de volgende markten: medisch, fiscaal, juridisch, accountancy, financiële dienstverlening, wet- en regelgeving, en onderwijs. De jaaromzet van Wolters Kluwer bedroeg in 2003 EURO3,4 miljard. Wereldwijd telt het concern ca. 19.500 medewerkers. Er zijn vestigingen in verschillende landen in Europa, alsmede in Noord-Amerika en Azië/Australië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. De onderneming is genoteerd aan de Euronext Amsterdam (WKL) en opgenomen in de AEX en de Euronext 100 index.

Sdu is aanbieder van verschillende informatiediensten. De ontsluiting, de terbeschikkingstelling en de beveiliging van (digitale) informatie staan hierbij centraal. Sdu Uitgevers bv is een dochteronderneming van Sdu en uitgever van met name overheidsinformatie en juridische informatie voor professionals. Naast joint-ventures met Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers en VNG Uitgeverij, omvat Sdu ook de uitgeverijen Academic Service en Uitgeverij Nieuwezijds alsmede een samenwerkingsverband met juris, de belangrijkste aanbieder van juridische online-informatie in Duitsland. Sdu biedt via Sdu Identification diensten op het gebied van identificatie, zoals de Nederlandse paspoorten. De jaaromzet van Sdu bedroeg in 2003 ca EURO150 miljoen. De onderneming telt circa 800 medewerkers.

Gerelateerde artikelen