Winstbewijs als dienstbaar instrument

Het winstbewijs is een niet al te veel voorkomend instrument, terwijl een winstbewijs juist goed van pas komt in diverse situaties. Een winstbewijs geeft recht op een (nauwkeurig) omschreven deel van de winst van de BV die dit winstbewijs heeft uitgegeven. Dit kan een bepaald percentage van de winst zijn of een vast bedrag.

Een winstbewijs vormt een schuldvorderingspapier waaraan geen stemrecht is verbonden. Uitgifte van een winstbewijs kan plaatsvinden tegen een inbreng, maar hoeft niet. Voor de vormgeving van de uit te geven winstbewijzen gelden ook geen directe juridische beperkingen.

Hierdoor vormt een winstbewijs een uiterst flexibel instrument waarmee het nodige maatwerk kan worden geleverd in de mate waarin de houder van het winstbewijs is of blijft gerechtigd tot de winsten van een vennootschap.

Een voorbeeld is de mogelijkheid om via winstbewijzen een aandeelhouder met minder dan 5% van de aandelen een grotere winstgerechtigdheid te geven zonder dat deze aandeelhouder als aanmerkelijk belanghouder gaat kwalificeren. Zo kan via een combinatie met aandelen en winstbewijzen iemand gerechtigd worden tot bijna 10% van de winsten van een vennootschap en toch in box 3 worden belast.

Gerelateerde artikelen