Winst Feyenoord 6,5 miljoen euro

Met een netto winst van 6,5 miljoen euro (opgebouwd uit een operationeel resultaat van 1,7 miljoen en een transferresultaat van 4,8 miljoen euro) heeft Feyenoord in het seizoen 2011-2012 opnieuw forse stappen gezet op weg naar volledig financieel herstel.
De Rotterdamse topclub verwacht de lopende voetbaljaargang 2012-2013 een operationeel resultaat te realiseren in de lijn met het vorige seizoen en zo de schuld, die de afgelopen twee jaar al sterk daalde, nog verder af te bouwen.
Een positief operationeel resultaat (met dank aan een hogere omzet en een strakke begrotingsdiscipline), een positief transferresultaat, kapitaalinjecties, en de goede sportieve prestaties zijn de vier factoren die maken ‘dat de wereld er voor Feyenoord veel beter uitziet dan pakweg drie jaar geleden’, stelt algemeen directeur Eric Gudde vast.

Op 30 juni 2010 was het eigen vermogen nog 35 miljoen euro negatief. Een jaar later was dit reeds verbeterd tot 21 euro miljoen negatief, terwijl bij sluiting van het boekjaar 2011-2012 dit tekort is teruggelopen tot onder de 10 miljoen euro.

De totale schulden zijn eveneens sterk afgenomen en wel van 43 miljoen euro op 30 juni 2010 naar 26 miljoen euro een jaar later. Om in het seizoen 2011-2012 nog eens met liefst 15 miljoen euro terug te zijn gebracht tot minder dan 11 miljoen euro bij sluiting van het boekjaar. Overigens valt in het kader van de schuldvermindering op te merken dat het Feyenoord Investerings Fonds 2008 (het ‘FIF’) na balansdatum is opgeheven doordat de participanten volledig zijn uitgekocht.

 ‘Het seizoen 2011-2012 was dus niet alleen qua sportieve prestaties maar ook in financieel opzicht een bijzonder goed jaar voor Feyenoord. Tevens zijn de vooruitzichten voor dit jaar wederom hoopgevend’, weet Gudde. Dit zal volgens de clubleiding echter ‘zeker niet betekenen dat we de teugels nu weer laten vieren’.
De strakke bedrijfsvoering van de laatste jaren wordt onverminderd voortgezet. Dit om de ingezette koers en laatste stap naar een financieel volledig herstel te kunnen maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat spelersaankopen weliswaar soms mogelijk zijn, maar dan alleen door het voor een bescheiden deel benutten van eventuele inkomende transfergelden bij de verkoop van spelers. 

De fraaie cijfers die Feyenoord over het voorbije jaar kon overleggen, maken uiteraard dat Feyenoord zich handhaaft in de veilige categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB.

Het doel van Feyenoord is om zo snel mogelijk volledig schuldenvrij te zijn en toe te werken naar een positief eigen vermogen. ‘Een situatie die’, volgens directeur Gudde, ‘een paar jaar geleden voor een ieder een utopie leek, maar die nu toch echt binnen handbereik is. ‘Daar hebben we hier in en om de club keihard aan gewerkt. Als directie willen wij dan ook onze dank en waardering uitspreken richting onze supporters, investeerders en sponsoren- groot of klein – en met nadruk natuurlijk de Vrienden van Feyenoord en onze medewerkers. Zij hebben ons door een paar moeilijke jaren geloodst en dragen ieder op eigen gepassioneerde wijze bij aan de financiële gezondmaking van deze mooie club.

‘Helemaal mooi’, vindt Gudde het, ‘dat, dankzij onze uitstekende jeugdopleiding en het geweldige werk van de technische staf en de spelers van het eerste elftal, parallel aan het financiële herstel Feyenoord ook sportief weer is opgestaan, waarmede op vele fronten een goed fundament voor de toekomst is gelegd.’ 

Gerelateerde artikelen