Winst BNG daalt met 35 procent

In de eerste helft van 2008 komt de winst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uit op 73 miljoen euro. In 2007 was dit nog 111 miljoen euro. Oorzaken zijn een teruglopend renteresultaat en een daling van het resultaat van financiële transacties.

De daling van het resultaat financiële transacties houdt voornamelijk verband met een ongerealiseerde last die de bank heeft moeten nemen als gevolg van hogere liquiditeits- en kredietopslagen onder invloed van de onrust op de financiële markten.

De kasstromen uit de transacties staan niet ter discussie. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat deze lasten daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden.

Ondanks de daling van de winst zijn de commerciële prestaties over het eerste halfjaar positief. De verstrekte langlopende kredietverlening bedraagt EUR 5,2 miljard, ruim boven de realisatie in het eerste halfjaar van 2007. Het marktaandeel van de bank is mede daardoor toegenomen.

Onder invloed van de onrust op de financiële markten zijn concurrerende partijen terughoudend in de kredietverlening. Het belang van de rol van de BNG, die onder alle marktomstandigheden krediet verleent aan overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang, wordt hiermee benadrukt.

Voor de tweede helft van 2008 is de verwachting dat het resultaat door de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten onder druk zal blijven staan. Voor het resultaat over heel 2008 wordt rekening gehouden met een sterke daling ten opzichte van 2007.

Afgezien van ongerealiseerde resultaten en het lagere renteresultaat als gevolg van de extra uitkering aan de aandeelhouders, zal het onderliggende resultaat van 2008 evenwel vergelijkbaar zijn met dat van 2007.  

Aandeelhouders van de BNG zijn uitsluitend Nederlandse overheden. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

De BNG biedt financiële diensten op maat zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering, elektronisch bankieren en beleggen. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking (PPS).

Gerelateerde artikelen